شهروند علی شریفیان: ده روز پس از برگزاری انتخابات چهل و یکمین دوره مجلس ملی کبک ۷۰ نماینده انتخابی حزب لیبرال کبک، برنده قاطع این انتخابات در مراسمی ویژه سوگند خوردند. فیلیپ کویارد، رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر تازه کبک قرار است کابینه خود را به زودی معرفی کند.

Qubec

روز سه شنبه ۲۲ اپریل هم۳۰ نماینده حزب کبکی ها و ۲۲ نماینده «ائتلاف برای آینده کبک» سوگند ویژه نمایندگی خوردند و سه نماینده حزب همبستگی کبک قرار است روز دوم ماه مه این مراسم را در مجلس ملی کبک برگزار کنند. جریان انتقال قدرت حکومتی به علت تاخیر خانم پولین ماروآ با کندی صورت گرفته است.

خانم ماروآ که در انتخابات ۷ اپریل شکست سختی خورد و حتی نتوانست کرسی خود را دوباره در مجلس به دست آورد در تحویل دفاتر نخست وزیری در کبک و مونترال به تیم انتقال قدرت حکومتی حزب لیبرال با تاخیری غیر مرسوم عمل کرده است. هنوز ملاقات خانم ماروآ به عنوان نخست وزیر پیشین دولت کبک با فیلیپ کویارد، نخست وزیر انتخاب شده استان هم صورت نگرفته است.