شهروند علی شریفیان: خانم اولیویا چاو، کاندیدای مقام شهرداری تورنتو روز دوشنبه با ارسال پیامی از طریق توئیتر از اینکه با شیخ آهنین، چهره سابق و منفی کشتی حرفه ای نمایشی ملاقات کرده، پوزش خواسته است. خانم چاو گفته است پیش از ملاقات اظهارات نفرت برانگیز او را نخوانده بوده است. شیخ آهنین که در ایران به دنیا آمده و نام واقعی او حسین خسرو علی وزیری است، اکنون ۷۳ سال دارد و سالها با پرچم جمهوری اسلامی در رینگ کشتی نمایشی حرفه ای به عنوان شخصیتی خبیث حاضر می شده است. Iron-sheik

شیخ آهنین به منظور تبلیغ فیلم مستندی که درباره او ساخته شده و در جشنواره بین المللی « هات داکز» تورنتو به نمایش درآمده به تورنتو آمده است. شیخ آهنین در این سفر ابتدا قرار ملاقاتی با راب فورد، شهردار تورنتو داشته است. راب فورد برای دیدن او به این قرار نیامده است. شیخ آهنین در ماه نوامبر هم به تورنتو آمده و از راب فورد در زمینه مصرف کراک حمایت کرده و قصد داشته با او با مچ انداختن زورآزمایی بکند. شیخ آهنین سالها پیش پس از اینکه در سال ۲۰۰۳ دخترش به قتل رسید، اعتراف کرده بود که مواد مخدر مصرف کرده است. او بعدا گفته مصرف مواد مخدر را ترک کرده و در رابطه با راب فورد گفته : «اگر من بتوانم، راب فورد هم می تواند، مصرف مواد مخدر را ترک کند.»با اینکه فورد حاضر به ملاقات با شیخ آهنین نشده او اما از راب فورد در مبارزات انتخاباتی اش برای انتخاب به مقام شهرداری تورنتو حمایت کرده است.