شهروند- علی شریفیان:هفته گذشته پس از آنکه نوار صدا و ویدئوی تازه ای از راب فورد، شهردار تورنتو پیدا شد و پیدا شدن این نوار و ویدئو بازهم مانند گذشته Rob-Fordجنجال خبری زیادی برپا کرد، او رسما با نوشتن تقاضامه ای مرخصی استعلاجی گرفت و عازم محل نامعلومی برای درمان، ترک اعتیاد و توان یابی خود شد. راب فورد آن گونه که مادر و افراد خانواده اش گفته و رسانه ها گزارش داده اند، پس از اینکه چندین بار اعلام کرده بود که دیگر حتی مشروبات الکلی هم نمی نوشد، معتاد به الکل بوده و مواد مخدر هم مصرف می کرده است. حتی رسانه ها خبر داده بودند که یک هفته پیش از این فورد در خانه خواهرش مشروبات الکلی نوشیده است. از سوی دیگر گفته می شود بعد از گرفتن مرخصی استعلاجی، فورد از مرز شیکاگو قصد رفتن به آمریکا را داشته، اما تقاضانامه ورود به خاک آمریکا را پر نکرده و برگشته است. دلیل این کار هنوز معلوم نشده است. نورم کلی، معاون راب فورد که در حال حاضر عملا به عنوان شهردار تورنتو کار می کند زمانی که فورد تقاضای مرخصی خود را می داده از او خواسته استعفاء بدهد اما فورد نپذیرفته است.

داگ فورد، برادر راب فورد که همیشه اطلاعات درستی درباره برادرش به رسانه ها داده با تاکید به رسانه ها گفته که شهردار تورنتو برای درمان، توان یابی و ترک اعتیادش به مرکزی ویژه این کار رفته است اما از دادن نام این محل خودداری کرده است. راب فورد همچنان یکی از کاندیداهای مقام شهرداری تورنتوست. انتخابات شهری تورنتو قرار است در ماه اکتبر برگزار شود.