به دعوت شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» گروهی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی مقیم اروپا، روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۹۹۳ (۸ مه ۲۰۱۴) در

اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، اعدام های گسترده و حمله به بند زندانیان سیاسی در زندان اوین، در بروکسل پایتخت بلژیک و در برابر پارلمان اروپا گرد آمدند.
ابتدا، هیئتی از نمایندگان نهادهای شرکت کننده در گردهمایی با خانم ایزابل دوران معاون پارلمان اروپا دیدار کرده و خواستار پیگیری مسئولان اروپایی در باره تمام موارد نقض حقوق بشر که در قطعنامه راهبردی روابط اروپا با ایران (مصوب پارلمان اروپا) به آنها اشاره شده است، از جمله صدور روادید برای گزارشکر ویژه حقوق بشر آقای احمد شهید، شدند.

protest -europian parliament-1 protest -europian parliament

سپس در گردهمایی در برابر پارلمان، «ایزابل دوران» معاون رییس پارلمان اروپا و «ونسان لورکن» حقوقدان و نماینده پارلمان، «ژان ماری روگ» نماینده فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر (به ریاست عبدالکریم لاهیجی)، نقی محمودی حقوقدان، وکیل و نماینده مرکز حامیان حقوق بشر (به ریاست شیرین عبادی)، منیره برادران، رضا علیجانی و تعدادی دیگر از شحصیت‌های ایرانی و نمایندگان نهادهای شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» در باره نبود آزادی، نقض حقوق بشر و سرکوب زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در ایران سخن گفتند.
در پایان، قطعنامه گردهمایی به وسیله یکی از اعضای شورای هماهنگی شبکه همبستگی برای حقوق بشر خوانده شد.
در همین روز، به دعوت نهادهای شبکه همبستگی در آمریکا نیز تظاهرات مشابهی در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
همبستگی برای حقوق بشر در ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۹۹۳ – ۹ مه ۲۰۱۴

سخنان خانم ایزابل دوران در گردهمایی شبکه همبستگی همراه با برگردان فارسی ببینید.

عکس ها را در لینک زیر ببینید