شهروند- روز سه شنبه یک کایوتی  به پسر بچه ای سه ساله در منطقه ی Burnaby در ونکوور حمله کرد و این کودک را به شدت از ناحیه ی سر مصدوم کرد.

این پسر سه ساله که آیدن رام نام دارد در هنگام حمله ی کایوتی در حیاط پشتی خانه به همراه پدرش در حال بازی بود. پدر آیدن برای دقایقی او را تنها گذاشت تا جواب تلفن بدهد که در همین موقع کایوتی سر رسید.

مادر آیدن، آماندا دایک می گوید از صدای جیغ های آیدن فهمید اتفاق بدی افتاده است و وقتی خودش را به حیاط رساند کایوتی تمام سر این کودک را جویده بود. اماندا به سرعت آیدن را به بیمارستان رساند وسر این کودک ۱۴۸  بخیه خورد.

 

پدر آیدن می گوید که کایوتی را در حال فرار دید که خون پسرش از دهانش می ریخت. ساعتی بعد پلیس منقطه یک کایوتی را با همین مشخصات دستگیر کرد و کشت. پلیس می گوید که حتما از کایوتی آزمایش DNA گرفته می شود تا مطمئن شویم که کایوتی بی گناهی را نکشته باشیم . حمله ی کایوتی ها در این منطقه کم سابقه است.