شهروند – علی شریفیان: مجری یک برنامه تلویزیونی کبک در برنامه اخیر خود خبر داد که ترودو در شمار زیادی از جلسات مجلس و رای گیری ها شرکت نداشته است

و در این زمینه آماری از حضور توماس مولکر، استفن هارپر و جاستین ترودو ارائه کرده است.

mulcair-trudeau

این مجری برنامه اش را با اشاره به مناظره تلویزیونی انگلیسی انتخابات ۲۰۱۱ شروع کرده است. در آن مناظره جک لیتون، رهبر فقید ان دی پی خطاب به مایکل ایگناتیف، رهبر وقت حزب لیبرال گفت شما در۷۰ درصد جلسات مجلس شرکت نداشته اید و حالا می خواهید شغل مهمتری، در اداره امور مملکت به دست آورید و نخست وزیر کانادا بشوید.
ایگناتیف نتوانست پاسخی به جک لیتون بدهد. این موضوع به نظر گروه زیادی صدمه زیادی به ایگناتیف و حزب لیبرال در آن انتخابات زد. به طوری که به بدترین نتیجه تاریخ خود دست یافتند و ایگناتیف هم مجبور به استعفاء شد. مجری این برنامه تلویزیون در کبک آمار داده که ترودو در ۴۱ درصد جلسات مجلس حضور داشته،کمی بهتر از هارپر، مولکر اما در ۶۶ درصد نشست ها حاضر بوده است.
از آغاز کار مجلس تاکنون ترودو ۱۴۱روز در مسافرت بوده، از ۱۱۵ حوزه انتخاباتی دیدن کرده و ۶۰۰ سخنرانی تنها در دانشگاه ها داشته است. مولکر با وجود حضور بیشترش در مجلس به ۱۴۶ شهر سفر کرده و به ۱۲۴ حوزه انتخاباتی هم سر زده است. لیبرال ها از کار رهبر خود راضی هستند و می گویند سفرهای او در بهبود وضع حزب بسیار موثر بوده است، اما مولکر از غیبت های زیاد جاستین ترودو انتقاد کرده است. مولکر در ۸۳ درصد رای گیری ها شرکت داشته است و ترودو در ۶۱ درصد، هارپر هم در ۵۴ درصد موارد برای رای دادن حاضر بوده است.