خبر جهانی شده است، و همگان می دانند که استوار و خلل ناپذیر، همچنان که انتظار می رفت،  در برابر  ستمگری و ستمگران ایستاده اید،  و دراسارت حتی صدای آواز آزادی هستید.  می دانید که در خیابان های ایران و جهان خیل عظیم فرزندان و یاران شما، با فریاد ” زنده باد آزادی، زنده باد عدالت ” می روند تا کاخ  “ولایت فقیه” و دیگر ستمگران برسرشان آوار کنند.

نوریزادِ عزیز! اما  فرزندان و یاران شما، آزاداندیشان و آزادیخواهان نگران سلامتی شما هستند چرا که وجود و حضورشما  راهنما و الهام بخش مبارزه آن هاست. ما از شما می خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید. ضرورتی درادامه این شکل ازاعتراض ومقاومت در شرایط کنونی نیست،  نَفسِ شما، کلام و کردارشما، بانگ بلند آزادی  و عدالت و ماندگارترین شکل اعتراض و مقاومت بوده و خواهد بود. جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی ، آنهم درچنین شرایط حساس و سرنوشت سازی، به شما نیازدارد.

 بشکنید اعتصاب غذایتان را تا سریع تر شاهد شکستن جمهوری اسلامی باشیم. بگذارید خبرسلامتی تان بیش ازپیش  به ما نیرو و انرژی بدهد. ما می خواهیم آزادی را با عطر وجود شما  و یاران و مردم مان جشن بگیریم . بگذارید با دریافت خبرپایان دادن به اعتصاب غدا و دارو کمی از اندوه جانکاهی که جان و جهان مان را در بر گرفته است، کاسته شود، و برشور و توان ما برای ادامه مبارزه علیه رژیم جهل و جنایت و جنون بیافزاید.

جمعی از حامیان، خانواده ها و تدوین کنندگان بیانیه ۱۴ نفر

۱۳ ژانویه ۲۰۲۰

۲۴ دیماه ۱۳۹۸

تکثیراز: کمیته حمایت از بیانیه  تکمیلی ۱۴ نفر

Sedayeshoma@yahoo.com

info@14nafar.com

www.14nafar.com