شهروند – علی شریفیان: در حالی که داگ فورد، برادر شهردار تورنتو، همینطور پزشک و وکیل او می گویند که راب فورد در یک مرکز توان یابی برای درمان اعتیادهای خود اقامت دارد، روز جمعه هفته گذشته گزارش شد که او در بریس بریج دیده شده است. فورد به مدت دو ساعت در این شهر بوده و عکس هایی که با دوستدارانش گرفته در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند.

راب فورد با کارکنان خشکشویی عکس گرفت

راب فورد با کارکنان خشکشویی عکس گرفت

پزشک مخصوص فورد در گفت وگو با سی بی سی گفته است که راب فورد همچنان زیرنظر متخصصان در یک مرکز توان یابی به سر می برد و خروج دو ساعته ی او با تائید و اجازه ی درمانگران این مرکز انجام شده است.
بنابر گزارش نشریه محلی این شهر، فورد ابتدا در جلوی یک شعبه بانک مونترال دیده شده که با رهگذران به خوش و بش مشغول بوده است، بعد ظاهرا لباس هایش را به یک خشکشویی داده و با کارکنان آن عکس گرفته است. پس از دو ساعت هم با همسرش که او را همراهی می کرده، شهرک را ترک کرده است.
خبر حضور راب فورد در خارج از جایی که قرار بوده تحت درمان باشد باز هم مانند همه خبرهای مربوط به شهردار تورنتو بازتاب گسترده ای داشته است.