شهروند – علی شریفیان: روز ۲۵ ماه مه، همین یکشنبه رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری اکراین برگزار می شود.
روز سه شنبه ۱۹ ماه مه استفان هارپر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد ۵۰۰ کانادایی در مأموریتی ویژه برای نظارت بر برگزاری و رای گیری انتخابات اکراین به آن کشور اعزام خواهند شد.۳۳۸ نفر از این گروه به طور مستقیم به عنوان ناظر صندوق های رای گیری در این مأموریت شرکت خواهند داشت.
هارپر، مایک هریس، نخست وزیر پیشین دولت محافظه کار انتاریو را به عنوان رهبر این مأموریت انتخاب کرده که همراه با کانادایی های دیگر به جمهوری اکراین خواهند رفت. سناتور محافظه کار رینل اندریچاک دیگر رهبر این مأموریت همراه مایک هریس به اکراین می رود.

رهبران هیئت مایندگان کانادا به اکراین

رهبران هیئت نمایندگان کانادا به اکراین

۱۶۲ نفر از گروه ۵۰۰ نفره ی کانادایی با نمایندگان ویژه نظارت از سازمان امنیت و همکاری های اروپا در امر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اکراین شرکت خواهند داشت.
سناتور محافظه کار انتخابی نخست وزیر به عنوان رهبران نمایندگان کانادایی تاکنون در انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ در اکراین شرکت داشته است.
آندریچاک خود اصلا اکراین تبار است و سال ها پیش به کانادا مهاجرت کرده است. مایک هریس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ نخست وزیر دو دولت محافظه کار اکثریت انتاریو بوده است.
هارپر در ماه مارس به اکراین سفر کرد و پشتیبانی کانادا از خواست مردم اکراین را در آن سفر اعلام کرد.