شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه چهارم اکتبر حزب لیبرال یکی از بزرگترین و بی سابقه ترین همایش های خود را در سالن بزرگ برامپتون انتاریو برگزار کرد. بر اساس گزارش رسانه ها ۵۰۰۰ نفر از اعضا و طرفداران این حزب در این گردهمایی شرکت کردند. خانم صوفی گرگوار، همسر ترودو او را به حاضران معرفی کرد.

جاستین ترودو با هیجان و انرژی فوق العاده ای به سخنرانی برای این جمعیت کثیر پرداخت. گفته می شود برامپتون در تمام کانادا به لحاظ ترکیب جوامع و اقلیت های قومی، متنوع ترین شهر کشور است. ترودو در این سخنرانی عمدتا به انتقاد شدید از هارپر پرداخت.

ترودو گفت حاصل ده سال حکومت هارپر این شده که ما باید تلاشی فوق العاده بکنیم تا بتوانیم کانادایمان را دوباره بسازیم. او از این که هارپر به نظر او با ایجاد ترس و تفرقه سعی می کند حکومت کند، هارپر را بشدت مورد انتقاد قرار داد. ترودو نقل قولی از روزولت، رئیس جمهوری اسبق و درگذشته آمریکا برای اثبات حرفش آورد. ترودو گفت روزولت گفته است: «ما چیزی نداریم که از آن بترسیم، بجز خود ترسfedelxn-liberals-2015

ترودو به صورت فشرده سیاست های ده ساله هارپر در زمینه های مختلف را مرور و آنها را مورد انتقاد قرار داد و در نهایت اعلام کرد که حزب لیبرال همه طرح ها و برنامه هایی که در زمینه های مختلف برای بازسازی کانادا دارد به صورت پلاتفورم خود روز دوشنبه منتشر می کند. در آخر تمام افراد خانواده ترودو، همسر و سه فرزندش روی صحنه به او پیوستند و در حالی که مردم شعار می دادند، همایش بزرگ به پایان رسید