شهروند علی شریفیان: اکنون مدت شش سال است که «انستیتوی شهرت» با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف و همینطور انجام نظرسنجی از مردم کشورهای گروه ۸ و همینطور کشورهایی که دارای اوضاع اقتصادی خوبی هستند، مشخص می کند چه کشوری به عنوان مشهورترین کشور جهان از نظر مردم شناخته می شود.

2015-country-reptrakسال گذشته کانادا پس از سوئیس در مقام دوم قرار گرفته بود، اما امسال بار دیگر به مقام اول رسید. «انستیتوی شهرت» بجز بررسی فاکتورها با ۴۸ هزار نفر از مردم کشورهای عضو گروه ۸ از طریق اینترنت نظرخواهی کرده است. همینطور نظر ۳۰ هزار نفر دیگر از کشورهایی مانند چین و برزیل را هم پرسیده و به این ترتیب امسال بار دیگر کانادا به مقام اول رسیده است. کانادا بارها به عنوان بهترین کشور برای زندگی انتخاب شده است.