شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه این هفته پنجم جولای داگ فورد، عضو شورای شهر تورنتو و برادر راب فورد که عملا به عنوان مدیریت ستاد انتخاباتی برادرش را بر عهده دارد به خبرنگاران گفت که راب برای انتخاب دوباره اش برنامه اش در صورت انتخاب اینست که تلاش کند احترام مالیات دهندگان حفظ شود، ایستگاه های ساب وی برای حل مشکل ترافیک ساخته شوند و امور مالی شهر در همین روندی (که در سه سال و اندی) جلو رفته ادامه پیدا کند.

DOUG-FORD
او در پاسخ خبرنگاران که پرسیدند پلاتفرم انتخاباتی راب فورد چیست، گفت: «پلاتفرم انتخاباتی راب فورد بسیار ساده است.» پلاتفرم شهردار همین هاست که گفتم اما اولیویا چاو می گوید راب فورد باید استعفا بدهد، جان توری هم همینطور می گوید.
یادآوری اینکه جان توری مصراً خواستار کناره گیری فورد از انتخابات شهری ماه اکتبر است، اما اولیویا چاو در مصاحبه ای که به مناسبت بازگشت فورد پس از گذراندن دوره دو ماهه درمانی اش با شبکه تلویزیونی سی بی سی داشت در قسمتی از سخنانش گفت هیچکس نمی تواند به راب فورد بگوید که در انتخابات شرکت نکن، اما او بیمار است و توانایی کار به عنوان شهردار تورنتو را ندارد.