شهروند- کمپانی مستر کارد اعلام کرد که در حال رایزنی با بانک های کاناداست و تصمیم دارد کارت اعتباری جدیدی را با نام  True Name راه اندازی کند که به افراد تراجنسگرا و غیر باینری اجازه می دهد از نام انتخابی خودشان بر روی این کارت اعتباری استفاده کنند.

این کارت جدید اقدامی است برای غلبه بر تبعیض و خشونت علیه جامعه ی LGBTQ+ در هنگام خرید کردن و پرداخت پول. بسیاری از افراد تراجنسگرا می گویند که در هنگام استفاده از کارت اعتباری خود تجربه ی بسیار ناخوش آیندی دارند زیرا در اغلب موارد نام واقعی آنها با شکل ظاهری شان هماهنگی ندارد. این اتفاق موجب می شود که مورد تبعیض و خشونت قرار بگیرند و برای تشخیص هویت واقعی شان از آنها کارت های شناسایی طلب شود که همین موضوع مشکل را پیچیده تر می کند.

بسیاری از افرادی که می خواهند جنسیت خود را تغییر بدهند کارت شناسایی با نام های جدیدشان ندارند و همین مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد می کند. کار اعتباری True Name به این افراد اجازه می دهد که از نام های انتخابی خود بر روی آن استفاده کنند و نیاز به کارت شناسایی دیگری برای تشخیص هویت خود نداشته باشند.