به آگاهی همه ی اعضا و دوستداران و علاقه مندان کنگره ایرانیان کانادا می رساند که هیات مدیره کنگره در تاریخ اول جولای ۲۰۱۴ نامه ای با امضاء پنج نفر از اعضا را از راه پست الکترونیک دریافت نمود و دو روز پس از آن نیز نوشته ای به امضاء یکی از امضاءکنندگان نامه مذکور در دو نشریه شهروند و سلام تورنتو منتشر شد .
در ابتدا با سپاسگزاری از نویسندگان نامه و نوشته مذکور یادآور می شود که کنگره ایرانیان کانادا با آغوشی باز پذیرای هر گونه انتقادی از سوی اعضای کنگره و افراد جامعه ایرانی کانادایی می باشد، اما بر این باور است که انتقاداتی که با گفتاری محترمانه و ادبیاتی پاکیزه و سازنده بیان شوند کاراتر بوده و نتیجتا بستر همکاری بین افکار و نظرات متفاوت را گسترده تر می نماید. اکنون صرف نظر از لحن و شیوه بیان انتقادات در نامه و نوشته مزبور فرصت را مغتنم شمرده و علاوه بر پاسخ گویی به نکات مندرج درآن نامه و نوشته، اطلاعات و کارهای انجام یافته را ـ در زمان اندکی که از عمر هیات مدیره جدید می گذرد ـ به آگاهی اعضاء می رسانیم.

ICC-logo-H

تغییر در ترکیب هیئت مدیره پس از مجمع عمومی سالانه اخیر
خانم سارا تخشا در نخستین جلسه هیات مدیره جدید که پس از مجمع عمومی سالانه و در تاریخ ۲۵/۵/۲۰۱۴ برگزار گردید به دلایل شخصی استعفای خود را به هیات مدیره جدید ارسال کردند و از این رو نخستین جلسه هیات مدیره با حضور ۸ نفر برگزار گردید.
اساسنامه کنگره انتصاب جایگزین برای هر مستعفی را بر عهده رئیس هیات مدیره می گذارد و با این پیش فرض که در زمان استعفای هر عضو رئیس هیات مدیره مشخص است، به ارائه راهکار می پردازد. همانطور که مستحضرید در شرایط مذکور و در هنگام وقوع استعفای خانم تخشا هیات مدیره فاقد رئیس بوده و از این رو اعضای هیات مدیره در جلسه نخست به طور همزمان با دو موضوع انتخاب هیات رئیسه و انتصاب جایگزین برای پر کردن عضو مستعفی مواجه بوده اند.
در این شرایط هیات مدیره به دو دلیل تصمیم بر این گرفت که ابتدا در خصوص انتصاب جایگزین برای خانم تخشا در غیاب مشخص بودن اعضای هیات رئیسه اقدام کند و سپس به انتخاب هیات رئیسه بپردازد:
ـ حضور ۸ عضو در هیات مدیره با توجه به زوج بودن تعداد اعضا در غیاب شخص نهم و احتمال تساوی آرا انتخاب هیات رئیسه را به امری دشوار تبدیل کرده بود.
ـ تصمیم گیری برای انتصاب جایگزین خانم تخشا بر اساس رای اکثریت اعضای هیات مدیره در مقایسه با انجام این تصمیم گیری توسط یک شخص (رئیس)، با اصول دموکراتیک به مراتب سازگارتر بوده و سپردن این تصمیم گیری به منتخبین اعضای کنگره (تمامی اعضا هیات مدیره) گامی مهم در راستای استفاده بیشتر از نظر اعضا در انجام این انتصاب می باشد.
زمان قید شده در اساسنامه برای ارائه نام های افراد پیشنهادی توسط اعضای هیات مدیره به منظور انتصاب، حداکثر ۲۱ روز و زمان قید شده برای انجام انتخاب نهایی حداکثر ۳۰ روز می باشد. از این رو در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۴ و پس از گذشت ۱۵ روز از تاریخ استعفاء و با در نظر گرفتن شایستگی ها، سابقه همکاری با کنگره و سابقه مدیریت، از میان افراد پیشنهادی آقای رضا بنائی با رای اکثریت اعضای هیات مدیره به عنوان جایگزین خانم تخشا به عضویت هیات مدیره منصوب گردید.
بدیهی است که با عضویت آقای رضا بنائی به هیات مدیره جدید، نامبرده نیز مانند دیگر اعضاء از تمامی حقوق مشابه از جمله حق انتخاب شدن به عضویت هیات رئیسه بهره مند بوده و بر طبق اساسنامه می توانند برای هر سمتی در هیات مدیره انتخاب گردند. لذا پس از بررسی گذشته و تخصص و کارایی کلیه داوطلبان برای سمت های مختلف در داخل هیات مدیره، برای هر سمت رای گیری به عمل آمد و در نهایت آقای رضا بنائی با اکثریت آرا به سمت ریاست هیات مدیره و آقایان شهرام نامورآزاد به عنوان نایب رئیس، رضا قاضی به عنوان خزانه دار و بهروز آموزگار به عنوان دبیر انتخاب شدند. همچنین آقای فرهنگ فرید توسط رئیس هیات مدیره به سمت سخنگوی کنگره منصوب شد.

شفافیت و موضع کنگره ایرانیان کانادا در خصوص آن
در ارتباط با مسأله شفافیت و افزایش میزان ارتباط میان هیات مدیره و اعضا نیز خاطرنشان می سازد که با وجود گذشت کمتر از دو ماه از انتخابات مجمع عمومی و قریب به دو هفته از تشکیل هیات رئیسه، کنگره ایرانیان کانادا مفتخر است به اطلاع عموم برساند که پس از هر جلسه تصمیمات هیات مدیره در وبسایت کنگره به اطلاع عموم خواهد رسید.

تشکیل کارگروه (کمیته) های پیش بینی شده در اساسنامه
در اساسنامه چهار کارگروه امور مالی و اداری، سیاست گذاری، روابط عمومی- ارتباطات و امور فرهنگی پیش بینی شده اند. به اطلاع می رساند که مطابق با اساسنامه از میان اعضای هیات مدیره افراد ذیل به سرپرستی این کارگروه ها انتخاب شده اند و موظفند در اسرع وقت نسبت به تشکیل آنها اقدام نمایند:
• کارگروه امور مالی و اداری – رضا بنائی
• کارگروه سیاست گذاری – بهروز آموزگار
• کارگروه روابط عمومی و ارتباطات – فرهنگ فرید
• کارگروه امور فرهنگی – شهلا غفوری
هیات مدیره با اذعان به این امر که کارگروه های پیشنهادی در اساسنامه به منظور افزایش مشارکت میان اعضا و هیات مدیره طراحی شده اند به زودی فراخوانی برای مشارکت در این کارگروه ها را در اختیار اعضا قرار خواهد داد.

مجمع عمومی فوق العاده پیش رو در مورد بازنگری اساسنامه
بر طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۱/۵/۲۰۱۴ مجمع عمومی فوق العاده ای به منظور بازنگری اساسنامه و اصلاح آن باید طی ۶ ماه و پیش از ۱۱/۱۱/۲۰۱۴ تشکیل شود. هیات مدیره در هفته های پیش رو از اعضای اسبق کارگروه بازنگری اساسنامه که زمان قابل توجهی را صرف مطالعه و تحقیق در مورد اساسنامه و کاستی های آن نموده اند و همچین سایر اعضا دعوت به عمل خواهد آورد تا با همکاری علاقمندان کارگروه جدیدی برای این منظور تشکیل گردد و با بررسی و تحقیق بیشتر نسخه ای پیشنهادی به فارسی و انگلیسی برای طرح در مجمع عمومی فوق العاده تهیه شود.

گزارشات مالی سال های گذشته
با توجه به این که گزارشات مالی کنگره از بدو تاسیس آن به سازمان های دولتی مربوط ارائه نشده، هیات مدیره تصمیم بر آن گرفته است که تا حد امکان پس از به روز نمودن اسناد و مدارک موجود، گزارشات مالی تمامی سال های گذشته را تهیه و به سازمان های دولتی مربوطه ارائه نماید. گزارش هیات مدیره در این مورد در مجمع عمومی سالیانه آینده در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

قانون جدید شهروندی کانادا
لایحه بازنگری و دگرگونی قانون شهروندی کانادا در ابتدای سال جاری از سوی حزب محافظه کار به مجلس آورده شد و در واپسین روزهای ماه ژوئن پس از پیمودن پروسه قانونی به تصویب رسید و هم اکنون نیز برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده است. از آن جایی که این دگرگونی ها می تواند بر زندگی برخی از ایرانیان ـ کانادایی و یا خویشاوندان آنان و یا دوستان یا آشنایانشان تأثیرگذار باشد، کنگره ایرانیان کانادا در گام نخست در نظر دارد تا با انتشار نکات ویژه و مهم این دگرگونی ها اعضا و ایرانیان ـ کانادایی را با این دگرگونی ها آشنا نماید. در گام بعدی کنگره با دعوت از صاحب نظران و کارشناسان آشنا به این قوانین میزگردی را برای آگاهی بیشتر و یافتن راه های مناسب برای رسانیدن نظرات اعضا و جامعه ایرانی به مسئولان مربوطه تشکیل داده و همزمان با آن اقدام به نظرسنجی در میان اعضاء خواهد نمود.

قانون جدید آنتی اسپم کانادا
همانطور که مطلع می باشید قانون جدید انتی اسپم کانادا از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۴ توسط دولت کانادا به اجرا گذاشته شده است. مطابق با این قانون کنگره برای مکاتبه الکترونیک با افرادی که عضو سازمان نیستند احتیاج به رضایت کتبی این افراد دارد. اعضایی که عضویت خود را در مجمع گذشته تمدید نکرده اند در زمره این افراد قرار می گیرند. قبل از به اجرا گذاشتن این قانون، کنگره ایمیلی را برای تمامی اعضای سابق در خصوص این موضوع ارسال کرد که در طی آن علاوه بر یادآوری برای تمدید عضویت، از این افراد تقاضا شد که به صورت الکترونیک رضایت خود را در مورد دریافت ایمیل به کنگره ارسال کنند. خواهشمند است در صورت عدم دریافت این ایمیل و یا برای کسب اطلاع در مورد وضعیت عضویت خود با کنگره توسط ایمیل ارائه شده در انتهای این مطلب تماس حاصل کنید.

روش اجرائی هیات مدیره در مسیر پیش رو
در پایان تاکید می نماییم که هیات مدیره با تلاش و کوشش همگی اعضای آن مصمم است تا گستره مشارکت کلیه اعضا را در فعالیت های کنگره بیش از پیش افزایش داده و در این راه نه تنها هیچ دستی را که برای یاری و همکاری دراز شده پس نزده بلکه با گشاده رویی از آن استقبال نموده و صمیمانه آن را می فشارد .هیات مدیره کنونی متشکل از افرادی با زمینه های مختلف کاری، تحصیلاتی، تخصصی و سیاسی می باشد که با اذعان به فرا حزبی بودن کنگره ایرانیان کانادا و با احترام به اختلاف نظر ای میان خود به صورت گروهی منسجم برای بهبودی جامعه ایرانیان کانادا کوشش می کنند.
هیات مدیره تصمیم قاطع دارد تا با ایجاد فضایی آرام و دوستانه و با بکارگیری مدیریت منسجم و تقسیم کار و با دعوت و یاری گرفتن از اعضا و همچنین صاحب نظران و صاحبان مشاغل و دوستداران جامعه ایرانی کانادایی اولویت نخستین را به برداشتن گام های لازمه برای پیشبرد اهداف مشروحه در اساسنامه دهد. با کمک و یاری شما امیدواریم که تلاش هایمان به ثمر برسد و ایرانیان کانادا این مشارکت جمعی را با سربلندی به پیش ببرند.

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا
هفتم جولای ۲۰۱۴
info@iccongress.ca