ما، یوسف عزیزى بنى طرف را مى شناسیم. این نویسنده، مترجم و روزنامه نگار طى سى و پنج سال گذشته، کارى جز پژوهش و داستان نویسى و ترجمه نداشته است. 

 


 

شهروند ۱۲۰۰ ـ پنجشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸


 

بیانیه ۷۰ تن از اهل قلم درباره یوسف عزیزى بنى طُرُف


 یوسف عزیزی بنی طرف

 ما، یوسف عزیزى بنى طرف را مى شناسیم. این نویسنده، مترجم و روزنامه نگار طى سى و پنج سال گذشته، کارى جز پژوهش و داستان نویسى و ترجمه نداشته است. او عضو خانواده بزرگ نویسندگان ایران است.

 عزیزى بنى طرف طى این سال ها با کوشش فرهنگى بى وقفه اش، چشم اندازى از اندیشه و ادب معاصر عرب ـ به ویژه شعر مقاومت فلسطین ـ  را به روى ما گشوده است. او با ترجمه هایش، شاعران و نویسندگان نامدارى چون محمود درویش، عبدالوهاب البیاتى، آدونیس، غسان کنفانى، نجیب محفوظ و محمد عابد جابرى را به ما شناساند. بى گمان وى در این عرصه، یکى از پیشتازان است.

 عزیزى بنى طرف با نگارش درباره سعدى و حافظ و مولوى و ناصر خسرو و نیما و جمال زاده و شاملو در مطبوعات و رسانه هاى معتبر عربى کوشیده است پلى باشد میان دو گنجینه ادبى و دو فرهنگ عظیم عربى و ایرانى.

 ما، یوسف عزیزى بنى طرف، نویسنده آثارى چون "قبایل و عشایر عرب خوزستان"، "نسیم کارون"، " حته، شط و مرداب" و "چشمان شربت" را مى شناسیم.

 گفتنى است که اخیرا شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامى، حکم ناعادلانه پنج سال زندان را برای ایشان صادر کرده و پرونده وى هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است.

 ما، استفاده از آزادی بیان را حق ایشان می دانیم و براین باوریم که وی در جریان حوادث فروردین ۸۴ شهر اهواز، جز انتقاد و ابراز دیدگاه هاى خود جرم دیگرى مرتکب نشده است و خواستار تبرئه ایشان از اتهام هاى وارده هستیم.

سیدعلى صالحى –  سیمین بهبهانى – رضا براهنى – ابراهیم یونسى – فرخنده حاجى زاده – امیرحسن چهل تن – على اشرف درویشیان – اکبر معصوم بیگى – جاهد جهانشاهى – ناصر زرافشان – نسترن موسوى – محسن حکیمى- ناهید کبیرى- فریبرز رییس دانا –  مهین خدیوى- ناصر وحدتى- حسین صفاری دوست – فاطمه سرحدى زاده – على ایرانلو- على رضا جبارى – رى را عباسى –  حسن اصغرى- حسین حضرتى- محمدجواد خردمند-  فریدون چمنى – منیژه نجم عراقى – فرزانه آقایى – فرج الله شریفى – رضا خندان مهابادى – فرشین کاظمى نیا – هژیر پلاسچى -محمد شریف – علیرضا ثقفى – محمد خلیلى – على صداقتى خیاط – احمد فتحى – حسینعلى نوذرى – خسرو دلاور – محمد آل مهدى – مظفر درفشى – موسى سیادت – مجید امین موید – علیرضا ثقفى – ناهید کبیرى – محمد جواهر کلام – ضیاء صدرالاشرافی – حسن زرهى – نسرین الماسى – رضا مرادى اسپیلى – على امینى- بهمن احمدى امویى – پروین بختیارنژاد – ژیلا بنى یعقوب – نوشین احمدى خراسانى – مسعود پدرام – مصطفى تنها-  مجید تولایى – تقى رحمانى – احمد زیدآبادى – شایا شهوق – کیوان صمیمى – رضا علیجانى – سعید مدنى – پویا نعمت اللهى – ماشاء الله شمس الواعظین – محمد بهزادى – پریسا کاکایى – علیرضا کاکایى – محمد آشور – فیروزه مهاجر