شهروند ـ علی شریفیان:پنجشنبه هفته گذشته «هیات امنای خدمات پلیسی تورنتو» اعلام کرد با پایان دوره پنج ساله دوم ریاست بیل بلر این پلیس پرسابقه و با تجربه تورنتو، قراردادش برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید نخواهد شد.

بیل بلر ۶۰ ساله مجموعا سی سال سابقه خدمت پلیسی دارد که ده سال آن به عنوان رئیس پلیس بزرگشهر تورنتو بوده است. قرار داد این رئیس مشهور پلیس شهرهای بزرگ کانادا و جهان در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ به پایان می رسد. «هئیت امنای خدمات پلیسی تورنتو» از هم اکنون در جستجوی جانشینی مناسب برای بیل بلر است. زمانی که بلر حدود ده سال پیش به این مقام

BILL-BLAIRبرگزیده شد، بر اساس طرحی، فرهنگ پلیس و خدمات امنیتی را به مرور تغییر داد و بهبود بخشید. او در رأس تشکیلات پلیس تورنتو که سالانه یک میلیارد دلار بودجه دارد بنا به گفته «هئیت امنای خدمات پلیسی تورنتو» خوب عمل کرده است.

الوک موخری، رئیس «هئیت امنای خدمات پلیسی تورنتو» همان روز پنجشنبه پس از انتشار خبر به سی بی سی گفته است: «ما به دنبال کسی می گردیم که مانند بلر هوای تازه ای به تشکیلات پلیس شهر بیاورد.» تاکنون مبنای انتخاب رئیس پلیس تورنتو سابقه طولانی و متنوع کار به عنوان پلیس بوده است. بیل بلر سه معاون دارد که هر سه این خصوصیات را دارند. بنا براین مایکل فدریکو، مایکل ساوندرس و پیتر اسلولی، سه معاون بلر می توانند کاندیداهای طبیعی جانشینی او باشند. الوک موخری اما گفته است هنوز زود است که از کسی نام ببریم. در ضمن هنوز روشن نیست که پس از ماه آوریل یک رئیس پلیس موقت تا انتخاب رئیس پلیس دائم جانشین بلر بشود.

راب فورد، شهردار تورنتو که عضو «هئیت امنای خدمات پلیسی تورنتو» نیست در این رابطه گفته است: «من هم مانند همه امیدوارم کسی پیدا شود که بتواند امنیت شهر را تامین کند. و برای پیدا کردن چنین کسی باید در تمام آمریکای شمالی جستجو کرد.»