شهروند ـ علی شریفیان:خبر درآمد شش رقمی رئیس ران ژیزبرخت، که ریاست یک قبیله ۸۰ نفره در بریتیش کلمبیا را بر عهده دارد، جنجال زیادی در رسانه های کانادا، در میان اقوام بومی و دیگر مردم کانادا به پا کرده است. این رئیس بر اساس گزارش رسانه های مختلف در سال گذشته تنها به عنوان حق دلالی برای یک زمین بزرگ که جزو طرح توسعه در بی سی بوده ۹۱۴ هزار و ۲۱۹ دلار گرفته و به علاوه مخارج سالانه اش به عنوان رئیس که ۱۶ هزار و ۵۷۴ دلار بوده است. رویهمرفته این جناب رئیس یک میلیون دلار در سال گذشته بدون دادن هیچگونه مالیاتی درآمد داشته است.

chief-ron-giesbrechtسخنگوی برنارد وال کورت، وزیر امور اقوام بومی دولت فدرال دریافت چنین مبلغی را به وسیله این رئیس قبیله ای کوچک «مسئله ساز» توصیف کرده است.

در گزارش های سی بی سی بارها مجریان برنامه هایی که در آنها خبر مربوط به این جنجال پخش شد، اعلام کردند که این رئیس حاضر به انجام مصاحبه درباره پول های دریافتی خود نشده است و به او دسترسی پیدا نکرده اند.

جردن بت مان، از اعضای بلند پایه «فدراسیون مالیات دهندگان کانادا» در این رابطه به سی بی سی گفته است که مورد رئیس ران ژیزبرخت، تنها مورد نیست و فدراسیون چند مورد دیگر در میان روسا و مقامات بیش از ۶۰۰ قوم بومی از اقوام بومی کانادا پیدا کرده است. بر اساس قوانین مربوط به معاملات ملکی اقوام بومی همه منافع اینگونه معاملات باید به تمام اعضای قبیله برسد و چنین دریافت ها و پرداخت هایی غیر قانونی است، اما هنوز به درستی روشن نشده رئیس ران ژیزبرخت بر چه اساسی چنین مبلغ کلانی را دریافت کرده است.