پرفسور دکتر جواد هیات از شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی، ادبی و دانشگاهی آذربایجان و نخستین جراح قلب باز ایران در سن ۸۹ سالگی روز سه شنبه۱۲ آگوست ۲۰۱۴ در شهر باکو درگذشت.

به گزارش بهارنیوز، پرفسور هیات، در سال های پس از انقلاب مدتی مدیر مسئولیت نشریه وارلیق را بر عهده داشت. دکتر هیات از پزشکان و جراحان مجرب قلب ایران بود که در سال ۱۳۴۱ برای اولین بار توانست در ایران عمل جراحی قلب باز را انجام دهد و سپس در سال ۱۳۴۷ اولین عمل پیوند قلب را در تهران و اولین پیوند قلب سگ ها را در ایران با موفقیت به انجام

javad-heiatرساند.

وی از سال ۱۳۴۲ به نمایندگی ایران در انجمن بین المللی جراحی و از سال ۱۳۶۲ به عضویت آکادمی جراحی پاریس انتخاب شد و تا هنگام فوت بیش از ۲۵ مقاله و سخنرانی در کنگره های بین المللی جراحی به زبان های فرانسه و انگلیسی داشته است. دکتر هیات در فاصله سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۵ مجله دانش پزشکی را منتشر می کرد. پرفسور جواد هیات در فعالیت

های فرهنگی و ادبی نیز مشهور بود و مطالعات گسترده ای در ترک شناسی و فلسفه و اسلام شناسی داشت.

این چهره برجسته آذربایجان مجله وارلیق را به زبان های ترکی و فارسی منتشر کرد و در زمینه ترکولوژی بیش از یکصد مقاله در این مجله نوشت. جواد هیات فرزند علی هیات رئیس سابق دیوان کشور بود که در سال ۱۳۰۴ در تبریز به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه و دو سال اول رشته پزشکی را در ایران گذراند و سپس به استانبول رفت و پس از اخذ دکترای پزشکی دوره تخصصی جراحی را در استانبول و پاریس به پایان رساند و در سال ۱۳۳۱ به ایران بازگشت.