شهروند- علی شریفیان خبرگزاری کانادا خبر داد روز دوشنبه بعدازظهر بدون برنامه ریزی و اعلام قبلی راب فورد، شهردار تورنتو یک کنفرانس خبری در شهرداری تورنتو تشکیل داد و در این کنفرانس خبر داد فردی ناشناس با ارسال یک پیام الکترونیکی به او و برادرش داگ فورد، عضو شورای شهر تورنتو تهدید کرده که ۱۲ ساعت فرصت دارند که استعفاء بدهند و یا در غیر این صورت ساختمان شهرداری تورنتو منفجر خواهد شد. فورد در مورد جزئیات بیشتری سخن نگفت و فقط یادآور شد که پلیس

ford

تورنتو را در جریان این تهدید قرار داده است.

از سوی دیگر بلافاصله پلیس دست به اقدام زد و پس از انجام تجسس های لازم اعلام کرد هیچ بمبی پیدا نشده و خطری جان کارکنان و مراجعان به شهرداری را تهدید نمی کند.

خبرنگار ویژه سی بی سی مستقر در شهرداری که مسئول دادن پوشش های خبری مربوط به این نهاد است در برنامه های خبری تلویزیونی و رادیویی سی بی سی ضمن عرضه این خبر توضیح داد راب فورد بر خلاف پروتکل ( آئینه نامه های راهبردی) شهرداری عمل کرده و نمی بایست این خبر را رسانه ای می کرده است. این خبرنگار بند مربوط به این گونه موقعیت ها و دستور کار شهردار را به طور کامل خواند و اضافه کرد بر اساس این دستور کار فورد باید به پلیس خبر می داده و این گونه سبب وحشت مردم نمی شده است.