شهروند- علی شریفیان اتهامات تازه و گسترده تر سوءاستفاده های مالی به وسیله آلیسون ردفورد، نخست وزیر پیشین محافظه کار آلبرتا باعث به خطر افتادن جایگاه سیاسی حزب محافظه کاران پیشروی آلبرتا شده است.

این حزب حدود چهار دهه به طور پیوسته قدرت حکومتی را در استان نفت خیز کانادا در دست داشته است. در روزهای اخیر در گزارش مروان ساحر، بازرس کل آلبرتا اتهامات تازه تری علیه ردفورد مطرح شده است. اتهاماتی که با جزئیات و ارقام به مراتب دقیق ترمعلوم کرده سوءاستفاده های مالی نخست وزیر پیشین خیلی گسترده تر و بیشتر از آنچه تاکنون گفته شده، بوده است.

به طور کلی بازرس کل در گزارش خود یادآور شده پول مالیات دهندگان به شکلی نادرست و غیرقانونی با استفاده از حفاظ و حلقه ای از کارکنانی که ردفورد به دور خود به وجود آورده بود، هدر رفته است. دستورات اجرایی نخست وزیر بدون هیچ اما و چرا و بی هیچ نظارت قانونی مستقل اجرا می شده است.

با افزایش فشار و مطرح شدن اتهامات بیشتر آلیسون ردفورد که پیش از این از مقام نخست وزیری آلبرتا و رهبری حزب محافظه کار کناره گیری کرده بود، وادار کرده که از مقام خود به عنوان نماینده مجلس قانونگذاری آلبرتا هم استعفاء بدهد.

در گزارش بازرس کل از جمله آمده که دختر ردفورد بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۰ بار به تنهایی با استفاده از هواپیمای دولتی سفر کرده است. خود آلیسون ردفورد بین اکتبر ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۴ در بیشتر موارد برای انجام کارهای شخصی و امور مربوط به حزب تحت رهبری اش ۲۴۷ بار از هواپیمای دولتی استفاده کرده است. گزارش بازرس کل می گوید هزینه رفت و برگشت نخست وزیر به داووس سوئیس ۴۵۰ هزار دلار بوده است و این در حالی است که دفتر وی مخارج این سفر را ۱۳۰ هزار دلار اعلام کرده بوده است.

redfordرهبر حزب « وایلد رز»، حزب اپوزیسیون محافظه کاران و چند نماینده این حزب خواستار انجام تحقیقات پلیسی به وسیله پلیس آرس ام پی در مورد تخلفات و سوءاستفاده های مالی آلیسون ردفورد شده اند.

با این همه جنجال و آبروریزی سیاسی آینده حزب محافظه کاران آلبرتا به شدت تاریک می نماید چرا که نمایندگان اپوزیسیون حزب محافظه کار را در کل عامل همه این سوءاستفاده های مالی از مردم آلبرتا می دانند.