شهروند- علی شریفیان بر اساس نتایج نظرسنجی که به وسیله بنگاه نظرسنجی «فوروم» انجام و جمعه هفته گذشته منتشر شد، ۳۵ درصد مردم از جان توری حمایت می کنند. راب فورد، شهردار جنجال ساز کنونی بزرگشهر تورنتو از حمایت ۲۷ درصد واجدان رای دهی برخوردارست و اولیویا چاو که تاکنون از محبوبیت و مقبولیت خوبی در میان مردم برخوردار بوده با پشتیبانی ۲۵ درصدی مردم در رده سوم قرار گرفته است. مقبولیت دو یا سه کاندیدای گمنام تر تغییر زیادی نکرده و آنها با فاصله بسیار با سه کاندیدای اصلی قرار گرفته اند.

در تحلیل هایی که به وسیله کارشناسان درباره این رده بندی تازه آماری ارائه شده، آمده است به نظر می رسد راه حل و طرح هایی که اولیویا چاو برای مشکل ترافیک تورنتو ارائه کرده در نظر مردم کافی نبوده و نمی توانسته کارساز باشد و در حالی که جان توری با ارائه طرح گسترش ساب وی بزرگشهر تورنتو با افزودن ۵۳ کیلومتر به خطوط رفت و آمد و احداث ۳۲ ایستگاه جدید ساب وی طرح موثرتری می نماید.

john-tory

بنا به گفته ناظران و آگاهان سیاسی در حالی که راب فورد با تناقضات بسیار در مبارزات انتخاباتی شرکت دارد، جان توری هنوز شانس این را دارد که بتواند نظر مساعد و مثبت رای دهندگان بیشتری را برای حمایت از خود به دست آورد. انتخابات شهری تورنتو روز ۲۷ اکتبر انجام خواهد شد.