شهروند- علی شریفیان: هیدرو کبک، شرکت دولتی و انحصاری تولید و عرضه نیروی الکتریسته در استان کبک از حدود یک سال پیش اقدام به نصب « کنتورهای هوشمند» بجای کنتورهای رایج الکتریکی – مکانیکی کرده و قصد دارد بیش از چهار میلیون کنتور هوشمند را جایگزین کنتورهای کنونی بکند. هیدرو کبک قول داده بود که با نصب «کنتورهای هوشمند» مصرف برق مشترکین دقیق تر انجام می شود و این امر باعث صرفه جویی در صورتحساب های آنها خواهد شد، اما این « کنتورهای هوشمند» ظاهرا درست برعکس آنچه ادعا شده عمل کرده است.

پس از بررسی هایی که به وسیله شبکه سی بی سی انجام و شکایت های متعددی که از سوی مصرف کنندگان بر ق در کبک ارائه شده در عمل جایگزینی کنتورهای کنونی با «کنتورهای هوشمند» مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. در مصاحبه هایی که سی بی سی در برنامه های مختلف خود با مردم داشته مواردی بوده که صورتحساب شماری از مشترکان نسبت به گشته به اندازه قابل ملاحظه ای افزایش نشان داده است. در موردی یکی از مصرف کنندگان گفته است صورتحساب برق او که معمولا ۴۰۰ یا ۵۰۰ دلار در سال بوده به بیش از ۱۰۰۰ دلار افزایش داشته است. سخنگوی هیدرو کبک ضمن پشتیبانی از «کنتورهای هوشمند» زمستان سخت و طولانی را علت این افزایش دانسته و نه کارکرد کنتورهای جدید را اما موارد دیگر درستی این استدلال را رد کرده است.

در انتاریو هم حدود ۸۰۰۰ نفر از صورتحساب هایی که از هیدور وان دریافت کرده اند،به دلایل مشابه شکایت کرده اند و اکنون مدتی است که کمیسیون ویژه مستقل ناظر بر کارکرد هیدروان مشغول رسیدگی به این شکایت هاست. متخصصان می گویند «کنتورهای هوشمند» نصب شده در انتاریو و کبک ساخته یک کارخانه و شرکت نیستند، اما به لحاظ ساختاری و انجام کار hydroاندازه گیری مصرف برق به شیوه ای همانند کار می کنند.