شهروند- علی شریفیان: نتایج یک بررسی گسترده که به وسیله مقامات مسئول درمان و بهداشت ارتش کانادا در میان پرسنل نظامی و بویژه کهنه سربازانی کهدر ماموریت جنگی شرکت داشته اند(مثلا در ماموریت جنگی افغانستان) نشان داده که تقریبا یک نفر از هر شش نفر از اعضای تمام وقت نیروهای سه گانه ارتش با مشکلات روانی و تبعات ناشی از این مشکلات و همین طور اعتیاد به الکل در گیر هستند.

بررسی های انجام شده وضعیت ۶۷۰۰ تن از پرسنل نظامی را بین آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۳ مورد مطالعه قرار داده است. در میان ناراحتی های روانی، افسردگی درازمدت عمیق از شایع ترین مشکلات بوده و هست. در گزارش های قبلی درباره سربازانی که با این بیماری روانی دست به گریبان هستند، اعلام شده که تعداد زیادی از این گروه از کهنه سربازان گاهی شش ماه در لیست انتظار برای دریافت کمک های روان درمانی لازم بوده اند و از بی توجهی اتاوا به این معضل بزرگ انتقاد شده است.

گزارشی که بر اساس نتایج این تحقیقات گسترده تهیه و منتشر شده می گوید که نشانه های بارز افسردگی بعد از شرکت در ماموریت های جنگی شامل بی اشتهایی، احساس درماندگی، بی خوابی های توان فرسا و تمایلات به خودکشی می شود. بجز این بیماری در رده بندی بیماریهای روانی که کهنه سربازان به آن مبتلا هستند از حملات عصبی ( ۴ .۳ درصد) و اعتیاد به الکل

ptsd( ۵ .۲ درصد) یاد شده است.

دراین گزارش که در رسانه های مختلف منتشر شده وعده داده اند که تحلیل های مفصل تری از نتایج این تحقیقات به زودی منتشر خواهد شد. از سوی دیگر کارشنان سلامتی روانی عمومی مردم گفته اند به لحاظ آماری وجود حدود ۲۰ درصد افراد نظامی که دارای مشکلات روانی هستند تقریبا برابر همین میزان بیماری های روانی در میان مردم است. با در نظر گرفتن این فاکتور که علل بروز این نوع بیماری ها در مردم عادی با نیروهای نظامی متفاوت است.