شهروند علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته ۲۲ اگوست شورای ویژه انتخاب بهترین کتاب تورنتو سال ۲۰۱۴ پنج کاندیدای فینالیست جوایز آن را برگزیده و اعلام کردند. به طور معمول جوایز این مسابقه ادبی به بیش از یک نویسنده و کتاب داده می شود. امسال چهلمین دوره برگزاری این مسابقه است. این جوایز در سال ۱۹۷۴ به وسیله شورای شهر تورنتو برای اهدا به بهترین کتاب هایی که موضوع آنها مربوط به زندگی مردم تورنتو و محلات و رخدادهای این شهر باشد، طراحی و تعیین شد.

به نویسندگان پنج کتابی که به فینال رسیده اند هرکدام یک هزار دلار جایزه داده می شود و جایزه بزرگ «کتاب تورنتو» ۱۰ هزار دلار است. برنده این جایزه بزرگ قرار است روز ۱۶ اکتبر اعلام شود. فهرست کتاب های انتخاب شده به قرار زیر است:

 

book--hungry-ghosts

 

 

Anthony De Sa, Kicking The Sky (Doubleday Canada).

Charlotte Gray, The Massey Murder: A Maid, Her Master and the Trial that Shocked a Country (HarperCollins Canada Ltd.)

Carrianne K. Y. Leung, The Wondrous Woo (Inanna Publications).

Nick Saul and Andrea Curtis, The Stop: How the Fight for Good Food Transformed a Community and Inspired a Movement (Random House Canada).

Shyam Selvadurai, The Hungry Ghosts (Doubleday Canada).