شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش خبرگزاری کانادا به نقل از کارشناسان اقتصادی بانک تی دی، کاهش قیمت نفت مقدار زیادی از درآمد دولت را از بین برده است و کاهش مداوم قیمت این کالای پر مصرف و مهم اجرای وعده محافظه کاران برای رفع کسری بودجه و موازنه آن را دشوار کرده است.
در نمایی از وضعیت اقتصادی کانادا در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با توجه به اینکه متوسط قیمت هر بشکه نفت دست کم تا پائیز سال جاری به حدود ۴۲ دلار خواهد رسید، این فاکتور اثرات زیادی بر اوضاع مالی دولت و مردم خواهد داشت. این کارشناسان می گویند وقتی قیمت نفت رو به کاهش گذاشت بهای بنزین هم به تبع آن شروع به پائین رفتن کرد و گمان می رفت که مصرف کنندگان بنزین به طور متوسط در سال ۸۰۰ دلار صرفه جویی کنند، اما هم اکنون می بینیم که بهای بنزین با وجود کاهش قیمت نفت دوباره رو به افزایش گذاشته است. در حال حاضر بهای هر لیتر بنزین نسبت به ماه مارس سال گذشته ۲۰ درصد کمتر است، اما رو به افزایش است .

جو الیویر وزیر دارایی

جو الیویر وزیر دارایی

در گزارش و بررسی وضعیت مالی به وسیله دولت فدرال در پائیز سال گذشته با توجه به قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۱ دلار، وزارت دارایی بر اساس محاسبات خود سخن از اضافه بودجه ای برابر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کرد در حالی که با کاهش دراماتیک قیمت نفت این محاسبه عملی نشد و نمی شود. با افزایش بیکاری نرخ بیکاری از ۶/۶ دهم درصد به ۸/۶ درصد رسیده است با ادامه وضعیت موجود نرخ بیکاری پیش از اینکه کاهش یابد به ۷ درصد هم خواهد رسید.
با همه اینها رندال بارلت، کارشناس ارشد بانک تی دی بر این باور است که محافظه کاران با توجه به سه میلیارد دلار ذخیره ارزی که در اختیار دارند هنوز می توانند به وعده خود در مورد رفع کسری بودجه و موازنه آن عمل کنند. از سوی دیگر تحلیلگران و ناظران امور سیاسی و اقتصادی به این موضوع اشاره کرده که به نظر می رسد جو الیویر، وزیر دارایی در حالی که دولتش امسال باید در انتخابات مهم شرکت کند و حتما برآن است که پیروز انتخابات باشد و دوباره به قدرت برسد، اصلا نگران عملی کردن وعده خود نیست.