شهروند علی شریفیان: روز جمعه گذشته B’Nai Brith سازمان یهودیان کانادا، استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال کانادا را با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی برای جایزه صلح نوبل ۲۰۱۴ نامزد کرد.مدیر عامل و دبیرکل این سازمان در اطلاعیه ضمن ستایش از هارپر یادآور شده در دنیایی که پر از آشوب است مواضع و سخنان موثر نخست وزیر کانادا همیشه در راستای دفاع از صلح و حقوق بشر بوده است. وی در این زمینه به مواضع هارپر در مورد مخالفت با تلاش روسیه برای اشغال اکراین و سخنان

Bnai-Brith-PM-Delegationوی درباره خطر تروریسم اسلامی که جهان را تهدید می کند، اشاره کرده است.

سازمان یهودیان B’Nai Brith سال گذشته مدال طلای ویژه خود را به خاطر کوشش های انساندوستانه به هارپر اهدا کرده و طرحی در دست دارد که مرکز استفن هارپر برای حقوق بشر را بنا کند.

با توجه به اینکه کسان بسیاری می توانند کاندیدای جایزه صلح نوبل بشوند، احتمال کمی داده می شود که هارپر برنده این جایزه بشود. در همه حال نامزدی هارپر برای جایزه نوبل سبب شگفتی کسان بسیاری شده است و گروهی آن را بی احترامی به فعالان واقعی صلح و جایزه صلح نوبل می دانند. از جمله طوماری بوسیله Change.org در اینترنت گذاشته شده که در آن از مخالفان با نامزدی هارپر برای این جایزه خواسته شده که طومار را امضاء کنند تا جلوی این کار گرفته بشود. تا روز سه شنبه شمار کسانی که این طومار را امضاء کرده اند به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده بود. شماری از شخصیت های سیاسی و اجتماعی هم علنا با نامزدی هارپر برای جایزه صلح نوبل مخالفت کرده و از آن انتقاد کرده اند. از جمله توماس مولکر، رهبر ان دی پی با ارسال پیامی از طریق توئیتر خود یادآور شده لستر. بی . پیرسون نخست وزیر فقید کانادا این جایزه مهم را به خاطر حل بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۷ به دست آورد. هارپر شایسته گرفتن این جایزه نیست.