شهروند علی شریفیان: روز شنبه هفته پیش در ادمونتون اعضای حزب محافظه کاران پیشروی آلبرتا، رهبر جدید خود را پس از استعفای آلیسون ردفود بر اثر آبروریزی های مالی، انتخاب کردند. جیم پرنتیس در همان رای گیری اول توانست با به دست آوردن ۱۷ هزار و ۹۶۳ رای با اختلاف زیادی دو رقیب دیگر خود را شکست بدهد.

جیم پرنتیس نخستین بار به عنوان نماینده محافظه کاران در سال ۲۰۰۴ به پارلمان کانادا راه یافت و تا سال ۲۰۱۰ که در سیاست فدرال فعالیت داشت عهده دار پست های کلیدی در کابینه و دولت محافظه کاران بود. پرنتیس در سال ۲۰۱۰ سیاست را رها کرد تا مدیریت بانک آی سی بی سی را بر عهده jim-prenticeبگیرد.

پرنتیس در سخنرانی پیروزی خود گفت این آغازی تازه برای آلبرتاست. این سیاستمدار اکنون کار دشواری پس از آن همه جنجال ها و آبروریزی های مالی که سبب استفای ردفورد شد، پیش رو دارد. بازسازی حزب و برگرداندن آبرویش در میان مردم آلبرتا از جمله سخت ترین کارهای پرنتیس است. وی اکنون باید در یک انتخابات میان دوره ای به مجلس آلبرتا وارد بشود و حزب تحت رهبری اش را آماده انتخابات ۲۰۱۵بکند.