شهروند علی شریفیان: یاسیر نقوی، نماینده لیبرال مجلس قانونگذاری انتاریو و از اعضای کابینه دولت کاتلین وین، در تلاش است تا با گذارندن قانونی از مجلس حداکثر سرعت در مناطق مسکونی شهرهای انتاریو را از ۵۰ کیلومتر به ۴۰ کیلومتر، کاهش دهد.

این نماینده اتاوا سنتر حزب لیبرال اظهار امیدواری کرده که لایحه مربوط به این امر مهم در نشست های پائیز مجلس در دستور کار قرار گیرد. یاسر نقوی می گوید اگر به شهرهای پاریس و نیویورک نگاه کنید می بینید که ۴۰ کیلومتر حداکثر سرعت در این شهرهاست و اگر ما در انتاریو ۱۰ کیلومتر

speed-limit-signسرعت را کاهش دهیم از این نظر در دنیا پیشگام ایمنی در رانندگی خواهیم شد.

در همین زمینه سی بی سی نظرسنجی انجام داده است. نتایج این نظرسنجی نشان داده که ۱۷۱۲ نفر، حدودا ۴۲ درصد موافق این تغییر و ۱۶۴۶ نفر یا تقریبا ۵۸ درصد مخالف کاهش سرعت از ۵۰ به ۴۰ کیلومتر در ساعت هستند.

شهرداری اتاوا در سال ۲۰۰۹ برآوردی انجام که نشان داد عوض کردن تابلوهای راهنمایی حداکثر سرعت حدود پنج میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت.