با ادامه اعتصاب آموزگاران درهای مدارس بریتیش کلمبیا همچنان بسته مانده است

شهروند علی شریفیان: با گذشت یک هفته از شروع سال تحصیلی در کانادا دانش آموزان مدارس بی سی هنوز سال تحصیلی خود را شروع نکرده اند. پس از مذاکرات ناموفق نمایندگان دولت با نمایندگان فدراسیون آموزگاران بی سی، آموزگاران دولت را متهم به بی توجهی به تحصیل و آموزش دانش

bc-teachersآموزان کردند.

جیم ایکر، دبیر کل فدراسیون در تظاهرات عظیمی که در ونکوور با شرکت آموزگاران برگزار شد اعلام کرد به دولت پیشنهاد استفاده از میانجی برای حل اختلافات داده است.

راب فاسبندر، وزیر آموزش و پرورش دولت بریتیش کلمبیا اما بلافاصله در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ما هنوز چنین پیشنهادی را دریافت نکرده ایم و من از جزئیات آن خبر ندارم و علاوه بر این دخالت دادن میانجی برای حل این اختلافات، اختلافات بین دولت و فدراسیون آموزگاران نادرست است و نتیجه آن به نفع دانش آموزان و هیچیک از دو طرف مذاکره نیست.

با ادامه این اعتصاب اکنون خانواده ها با مشکل تنها گذاشتن کودکان خود در خانه در طول روز، زمانی که مجبورند برای کار کردن بیرون بروند، روبرو شده اند. نشست های پائیزی مجلس بی سی از ششم اکتبر شروع می شود و گروهی از ناظران امور می گویند اگر اعتصاب ادامه یابد، شاید مجلس بتواند راه حلی برای این مشکل و بن بست بزرگ پیدا کند.