شهروند علی شریفیان: از آغاز این هفته مقامات دادگاه عالی کبک در مونترال کار خود برای گزینش ۱۲ نفر عضو هئیت منصفه و دو عضو علی البدل محاکمه لوکا ماگنوتا را شروع کردند. از میان صدها نفری که متقاضی عضویت در هئیت منصفه بودند تا کنون تنها ۸۷ نفر واجد شرایط شناخته شده اند. اکثریت کسانی که از فهرست اولیه انتخاب حذف شدند، تنها یک زبان (بیشتر انگلیسی) می دانستند و به دلیل اینکه محاکمه این متهم به قتل عمد درجه یک به دو زبان فرانسه و

luca-magnotta

انگلیسی است، دو زبانه بودن یکی از شرایط اصلی برای حضور در هئیت منصفه است.

گفته شده انتخاب اعضای نهایی هئیت منصفه ممکن است تا ۲۲ سپتامبر طول بکشد و گمان می رود محاکمه ماگنوتا بین شش تا هشت هفته طول بکشد.