تناقضات موجود در پارلمان مسئله ای است که سالهای اخیر اذهان عمومی را نسبت به مسائل سیاسی مکدر کرده است. لیکن با کمال تعجب تنها چند روز پس از انتخابات  …

شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 

تناقضات موجود در پارلمان مسئله ای است که سالهای اخیر اذهان عمومی را نسبت به مسائل سیاسی مکدر کرده است. لیکن با کمال تعجب تنها چند روز پس از انتخابات اخیر و چند روز قبل از اعلام اعضای کابینه هارپر ، اتاوا بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار می کند. تورنتو استار می نویسد، توجه همه مردم به روش حل مشکلات رای دهندگان استان کبک، از طریق شخص نخست وزیر جلب شده است.


 

 او باید جانشینان مناسبی برای میشل فورتیه، وزیر بازرگانی و ژوزه ورنر، وزیر میراث فرهنگی از کابینه پیشین پیدا کند. این دو تغییر اگر به خوبی صورت پذیرد، میتواند نقطه عطفی در دوره نخست وزیری هارپر محسوب شود. طرح توسعه بازرگانی به عنوان رگ حیات اقتصادی کشور، تجدید نظر در بودجه تخصیصی به بخش فرهنگ و هنر و طرح مبارزه برای کاهش جرائم در قشر نوجوان و جوان مسائلی بود که موجب افزایش رای مردم کبک به حزب محافظه کار شد و کاندیداهای این حزب در استان کبک با اکثریت آرا به پارلمان راه یافتند، لیکن اگر دولت پیشرفتی در حل چالش های موجود در استان  نداشته باشد، این استان نیز همانند ایالات متحده با بحرانهای جدی روبرو خواهد شد.


 

از سوی دیگر بحرانهای مالی ایالات متحده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به بحرانهای اقتصادی و سیاسی کانادا دامن خواهد زد. بدین جهت هارپر باید توجه خاصی در انتخاب وزرای اقتصاد، امور خارجه، صنایع و سفیر کانادا در ایالات متحده مبذول کند.


 

به گزارش تورنتو استار به احتمال نزدیک به یقین جیم فلاهرتی در سمت وزیر اقتصاد باقی خواهد ماند تا بتواند به سیستم هرج و مرج زده و نابسامان فعلی سر وسامانی دهد. جیم پرنتیس وزیر مقتدر صنایع نیز برای هارپر شخص قابل اطمینان و اعتمادی است و می تواند به خوبی در سطح جهانی بدرخشد. به دلیل اهمیت روابط با آمریکا دیوید امرسون وزیر امور خارجه اسبق کابینه هارپر جانشین میشل ویلسون سفیر فعلی کانادا در ایالات متحده خواهد شد، زیرا امرسون به دلیل شم سیاسی بسیار قوی به نحو بهتری خواهد توانست با دولت احتمالی دموکرات آمریکا ارتباط برقرار کند.