هیئت مدیره مدارس منطقه تورنتو (TDSB) و بنیاد دانش آموزان پیشرو تورنتو(TFSS) یک طرح ابتکاری ایجاد کردند تا روز ۳۰ اکتبر در مدرسه دولتی وینچستر مردم …


شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 

هیئت مدیره مدارس منطقه تورنتو (TDSB) و بنیاد دانش آموزان پیشرو تورنتو(TFSS) یک طرح ابتکاری ایجاد کردند تا روز ۳۰ اکتبر در مدرسه دولتی وینچستر مردم با فرهنگ های گوناگون و اعضای کامیونیتی های مختلف از طریق زبان جهانی غذا گرد هم جمع شوند.

بخش تغذیه بنیاد سلامت خانواده در انتاریو برای اولین بار این برنامه را ترتیب داده است. این برنامه از حمایت وزارت بهداشت، food share، بنیاد دانش آموزان پیشرو تورنتو و هیات مدیره مدارس ناحیه تورنتو برخوردار بوده و طی این برنامه دانش آموزان، والدین و معلمان در گردهمایی روز ۳۰ اکتبر ضمن آشنایی با نحوه برداشت محصولات کشاورزی، جدا سازی، بسته بندی و آماده سازی غذای سالم آشنا می شوند. در کنار این برنامه برای سرگرمی بزرگسالان برنامه های ویژه ای ترتیب داده شده و کودکان نیز از بازی های مختلف بهره می برند.


 

شیلاوارد، مدیر این برنامه می گوید:«برنامه یاد شده طرحی است برای کمک به کامیونیتی  هایی که ریسک بالایی در مصرف غذاهای ناسالم دارند تا از این طریق با نحوه تهیه غذای سالم و برخورداری از زندگی سرشار از فعالیت فیزیکی آشنا شوند. مدارس از طریق این گونه برنامه ها سد زبان را در میان کامیونیتی ها می شکنند تا مردم با فرهنگ های گوناگون به یکدیگر نزدیک تر شوند. در این برنامه ارتباطات اجتماعی بین فرهنگها، نسلها و مردم  مناطق گوناگون افزایش پیدا می کند. همه با زبان غذا آشنا هستند، از این طریق حتی توانایی توسعه زبان گفتاری نیز بیشتر شده و سهیم شدن غذاها اشتراکات فرهنگی زیادی را نیز یادآور خواهد شد».


 

کاترین پرسوناژ، مدیر اجرایی بنیاد دانش آموزان پیشرو اعلام کرد:«همراه با مدرسه وینچستر، سه مدرسه دیگر نیز در تورنتو این برنامه را اجرا خواهند کرد. انتخاب این مدارس به دلیل تمرکز دانش آموزان فقیر و مهاجران تازه وارد در برخی مناطق  است. این برنامه نه تنها قصد دارد در باب وضعیت غذایی آموزش هایی دهد، بلکه راهی است تا والدین و دانش آموزان ارتباط بیشتری با اولیا مدرسه و دیگر کامیونیتی ها برقرار کنند».