شهروند- آرش عزیزی: در آخرین سری از تغییرات در نظام مهاجرت و پناهجویی که تا حدود یک هفته‌ ی دیگر اجرایی می‌شود، پناهجویان از ۲۳ کشور «پناهجویان بی‌بنیان» به حساب خواهند آمد و حق اعتراض به نتیجه‌ ی دادگاه را نخواهند داشت. این ۲۳ کشور، کشورهایی هستند که وزارت مهاجرت عنوان «کشور امن» را برایشان مناسب تشخیص داده است.

این کشورها (که شامل کشورهایی همچون جمهوری چک، مجارستان و مکزیک خواهد بود) با تحقیق دولتی و بنا به نظر نهایی وزیر مهاجرت، جیسون کنی، تعیین شده ‌اند.

جیسون کنی وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا

تحت نظام جدید، به  پرونده‌ ی پناهجویان از این «کشورهای امن»، که فهرست کامل ‌شان روز ۱۵ دسامبر اعلام می‌شود، به سرعت رسیدگی می‌شود و ظرف ۳۵ تا ۴۰ روز دادگاهی می‌شوند. نتیجه ‌ی دادگاه سپس قابل اعتراض و تجدیدنظر نخواهد بود. پناهجویان مردود ظرف یک سال از کانادا دیپورت خواهند شد.

این پناهجویان در ضمن اجازه‌ ی کار در کانادا را نخواهند داشت (مگر این‌که پرونده‌شان بیش از ۱۸۰ روز در جریان باشد و دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد) و هیچ گونه دسترسی به پوشش خدمات درمانی نیز نخواهند داشت، حتی در صورت موارد اضطراری پزشکی.

مدافعان پناهجویی می‌ گویند بعضی از این کشورها سابقه ‌ی حقوق بشری درخشانی ندارند و بخصوص در برخورد با بعضی اقلیت ‌ها سیاست‌ های تبعیض ‌آمیز دارند. مثلا وضع یهودیان در مجارستان مورد اعتراض بسیاری سازمان‌ های دفاع از یهودیان در جهان قرار گرفته است، یا مردم روما (کولی) که در این کشور و جمهوری چک، مثل بقیه‌ ی اروپا (و بخصوص اروپای شرقی) با تبعیض‌های بسیاری روبرو هستند.

الکس نِو، دبیر کل عفو بین ‌الملل در کانادا، تصمیمات کنی را «معیوب، نامنصفانه و تبعیض ‌آمیز» خواند.

کنی گفته است کشورهایی که بیش از ۷۵ درصد پناهجویان آن‌ها در سال گذشته رد شده ‌اند و یا بیش از ۶۰ درصد پرونده‌ هایشان پس گرفته شده‌ مورد تحقیق ویژه قرار گرفتند تا معلوم شود «امن» هستند یا نه. البته تنها کشورهایی که حداقل ۳۰ مورد درخواست پناهجویی داشته‌ اند شامل شده ‌اند.

این کشورها توسط وزارت‌خانه‌ های مختلف فدرال محک زده‌ شده ‌اند تا عملکردشان در زمینه‌ ی دموکراسی، حقوق بشر،‌ احترام برای آزادی‌ها و حکومت قانون مورد بررسی قرار بگیرد. وزیر مهاجرت شخصا حق تصمیم نهایی در این مورد را دارد.

جنت دنچ از «شورای کانادا برای پناهندگان» به رسانه ‌ها گفت در بسیاری کشورهایی که «امن و آرام» به حساب می ‌آیند بسیاری از گروه‌ های اقلیت با «مشکلات جدی تعقیب، تبعیض و خشونت، اغلب با مشارکت مقامات دولت» روبرو هستند.

در سال ۲۰۱۱، کانادا با ۳۴۲۵۷ درخواست پناهجویی روبرو بود که ۱۲۹۸۳ مورد (۳۸ درصد) را پذیرفت و ۱۶۱۲۲ مورد (۴۷ درصد)‌ را رد کرد. ۵ درصد از پرونده ‌ها مفقود شدند و ۱۰ درصد تقاضای خود را پس گرفتند.

کنی تخمین زد که یک چهارم تقاضاهای جدید پس از ۱۵ دسامبر از سوی کشورهای «امن» خواهد بود.