به گزارش تورنتو استار در جریان گم شدن یک نوجوان ۱۳ ساله در بری، شرکت مایکروسافت جایزه یافتن براندون کریسپ را به ۵۰ هزار دلار افزایش داد.  


شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 برندون کریسپ

به گزارش تورنتو استار در جریان گم شدن یک نوجوان ۱۳ ساله در بری، شرکت مایکروسافت جایزه یافتن براندون کریسپ را به ۵۰ هزار دلار افزایش داد. استیو کریسپ، پدر نوجوان یاد شده اظهار کرد:«روز شکرگزاری فرزندش پس از مشاجره با والدین برای خرید یک بازی ویدیویی، خانه را ترک کرده و تا کنون به خانه بازنگشته است».

این نوجوان به دلیل اینکه وقت زیادی صرف بازی های کامپیوتری میکرد،  همواره با والدینش درگیری داشت.

مدیر اجرایی کمپانی مایکروسافت پس از مشاهده درخواست کمک پدر این نوجوان از تلویزیون، با او تماس گرفت و بیان کرد:«تا یافتن براندون، مایکروسافت در کنار خانواده اش خواهد بود و از هیچ کمکی مضایقه نخواهد کرد». هم اکنون کارشناسان  مایکروسافت همکاری تنگاتنگی برای یافتن این نوجوان با پلیس دارند. سخنگوی مایکروسافت به خبرنگاران گفت:«در لیست xbox  براندون نزدیک به ۲۰۰ نام وجود دارد و پدر معتقد است یکی از این افراد فرزندش را تحریک کرده تا از منزل بگریزد. هم اکنون کارشناسان ما به دنبال رد پایی از متهم می گردند».  در حال حاضر ۴۰۰ داوطلب در حال جستجو برای یافتن نوجوان گم شده هستند.