این روزها شاهد ذبح عدالت در مسلخ مصلحت اندیشی بوده و هستیم.آری این روزها شاهد ریخته شدن خون مردم حق طلب ایران در کوچه ها 

 دوشنبه ۲۲جون ۲۰۰۹


حامیان میرحسین موسوی

حامیان مهدی کروبی

حامیان محسن رضایی

و همه دوستانی که قلبشان برای عدالت می تپد


این روزها شاهد ذبح عدالت در مسلخ مصلحت اندیشی بوده و هستیم.

آری این روزها شاهد ریخته شدن خون مردم حق طلب ایران در کوچه ها و خیابان ها هستیم. شاید بسیاری از مردم که از دیدن این صحنه ها احساس وظیفه میکنند نمی توانند با حضور در کوچه و خیابان فریاد دادخواهی سردهند. اما ما برآنیم تا وحدت و اکثریت خودمان را به حاکمانی که ظلم خود را در پوشش دین توجیه میکنند نشان دهیم.


بدین منظور ازهمه کارمندان و کارگران و شاغلان دولتی و غیردولتی، به غیر از مشاغل اورژانسی مانند کارمندان بیمارستان ها و مراکز درمانی و آتش نشانی، تقاضا میشود که روز سه شنبه دوم تیر ماه از رفتن به سر کار امتناع کنند. هم چنین از همه دانشجویان و دانشگاهیان عزیز تقاضا داریم که با تعطیل کردن دانشگاه در این روز با ما همراهی کنند. قصد ما این است تا با این روش مسالمت آمیز اعتراض خود را به وضع موجود اعلام نماییم.


لطفا این خبر را از طریق ایمیل یا تلفن یا حضوری، به نزدیکان خود در سراسر ایران اطلاع دهید.