شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه خانم Elizabeth Dowdeswell طی مراسم تشریفاتی رسمی در مجلس انتاریو در کوئینز پارک به عنوان فرماندار جدید انتاریو سوگند یاد کرد. فرماندار کل انتاریو با کالسکه ای تشریفاتی در حالی که یکصد میهمان ویژه وی را همراهی می کردند به کوئینز پارک آمد و در آنجا از سوی دیوید اونلی فرماندار کل پیشین انتاریو که به مدت هفت سال این مقام را بر عهده داشت و همینطور کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو و نمایندگان مجلس مورد استقبال قرار گرفت. به مناسبت

dowdswellادای سوگند ۱۵ گلوله توپ به افتخار وی شلیک شد.

خانم دادزوِل ۶۹ ساله در ایرلند شمالی به دنیا آمده و در خردسالی همراه با خانواده اش به ساسکچوان نقل مکان کرده است. در آنجا وی عهده دار مقامات مهم دولتی بوده است. خانم دادزوِل در سطح بین المللی هم عهده دار پست های مهمی بوده است. از جمله مدتی معاون دبیرکل سازمان ملل متحد بوده و مدتی هم در مقام ریاست برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد، فعالیت داشته است. وی در سخنرانی اش خطاب به نمایندگان مجلس انتاریو و مردم گفت: «من علاقمندم از مردم درباره جایگاهی که انتاریو باید در جهان امروز داشته باشد، بشنوم.»

فرماندار کل جدید انتاریو از تمام فرمانداران پیشین به خاطر مبارزه شان با نژادپرستی و تلاش هایشان برای دفاع از حقوق اقوام بومی، زنان و کودکان تجلیل کرد.

کاتلین وین در سخنرانی خود ضمن اظهار خوشحالی از انتصاب خانم دادزول به مقام فرمانداری کل انتاریو رضایت خاطر خود را از اینکه فرماندار مشتاق به خدمت به مردم است اعلام کرد. خانم الیزابت دادزول دست کم برای مدت پنج سال فرماندار کل انتاریو خواهد بود.