axaa

آیا شما هم در رابطه هایتان به طور مکرر به سمت کسانی کشیده می شوید که نسبت به شما سرد هستند و حتی در مورد افراد نزدیک به خودتان احساس می کنید که نسبت به شما آنگونه که باید مراقب و دلسوز نیستند و یا شما را درک نمی کنند؟

* آیا به گونه ای احساس می کنید این که دیگران شما را دوست ندارند و یا شما را نمی پذیرند به این دلیل است که یک عیب اساسی دارید؟

* آیا احتیاجات و نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود قرار می دهید، لذا نیازهایتان هرگز پاسخی نمی یابد و حتی گاهی خودتان هم نمی دانید نیازهایتان چیست؟

* آیا ترس از این دارید که اتفاق بدی برای شما رخ دهد و حتی یک سرفه یا سرما خوردگی را نشانی از یک بیماری سخت و لاعلاج تصور می کنید؟

* آیا علی رغم تاییدات و جایگاه اجتماعی، هنوز احساس می کنید که خوشحال نیستید و ارضاء نمی شوید و حتی خود را مستحق تاییدات و خوشحالی نمی دانید؟

mental 

دام های زندگی

اگر این نشانه ها در شما وجود دارد شما گرفتار دام ها و یا تله های زندگی هستید. تله های زندگی الگوهای شخصیتی است که از دوران کودکی آغاز می شوند و در تمام طول عمر در زندگی طنین انداز است. آغاز شکل گیری این تله ها به زمانی برمی گردد که بلاهایی در دوران کودکی از طرف اعضای خانواده یا دیگران بر سر ما آمده است.

اگر ما طرد شدیم، سرزنش شدیم، از ما بیش از اندازه مراقبت شده است، مورد سوءاستفاده قرار گرفته ایم، یا محرومیت کشیده ایم، به گونه ای صدمه خورده ایم و در نهایت دام های زندگی بخش اساسی از زندگی ما شده است. دام های زندگی به طور ناخودآگاه باعث می شوند که در بزرگسالی وقتی حتی خانه را ترک می کنیم و وارد رابطه می شویم و یا حتی در ارتباط با مردم جامعه و یا محیط شغلی، به دنبال خلق شرایطی باشیم که با همانگونه که در دوران کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفتیم، دوباره با ما بدرفتاری شود. ما به طور ناخودآگاه تجربه های تلخ و زخم ها را برای خود بازآفرینی می کنیم. یعنی کاری می کنیم که دوباره نادیده گرفته شویم، تحقیر شویم از ما سوءاستفاده شود و یا سرزنش شویم که همه این ها باعث می شود که هرگز نتوانیم در زندگی به خواسته هایمان دست یابیم.

دام های زندگی نحوه تفکر، احساس و رفتار ما را نسب به خودمان و دیگران شکل می دهد. این دام ها هیجانات قوی مانند خشم، ناراحتی، و اضطراب را مورد هدف قرار می دهد. حتی زمانی که ما به طور آشکارا همه چیزهایی را که می خواهیم داریم مثل یک ازدواج خوب، موقعیت اجتماعی، احترام، شغل موفق، این تله ها نمی گذارند که لذت آنچه را داریم درک کنیم و بپذیریم و باور کنیم که ما هم کاری کرده ایم و مستحق خوشبختی هستیم.

در ادامه بحث در شماره های آینده به تفصیل به دام های اساسی که به دلیل زخم های کودکی در روح و جان ما شکل می گیرند و تمام عمر ما را رها نمی کند پرداخته، علت بروز آنها و راهکارهایی برای رهایی از شر آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

* دکتر نسترن ادیب راد مشاور خانواده و جوانان در ایران و کانادا، مولف و مترجم پنج جلد کتاب در این زمینه است.