شهروند- علی شریفیان: در فاصله کوتاه تعطیلی پائیزی پارلمان کانادا رهبران احزاب مختلف با اینکه هنوز حدود یک سال به برگزاری انتخابات فدرال باقی مانده mulcairعملا مشغول تلاش هایی در راستای مبارزات انتخاباتی شده اند. از جمله توماس مولکر، رهبر ان دی پی یکی از برنامه های حزب تحت رهبری اش اعلام کرد.

مولکر جزئیات طرح ان دی پی را برای خبرنگاران توضیح داد. بر اساس این طرح پیشنهادی این حزب در طول ده سال یک میلیون جا و ظرفیت برای نگهداری کودکان فراهم خواهد آورد. خرج هر کودک که در این مهد کودک ها نگهداری شوند ۱۵ دلار در روز خواهد بود. این طرح از روی مدل نگهداری از کودکان در کبک که روزی ۷ دلار برای والدین هزینه دارد، تهیه شده است. مولکر گفت دولت فدرال سرمایه گذاری لازم را برای به وجود آوردن این امکان که همه شمول است و برای تمام استانها و مناطق در نظر گرفته شده، بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح در سال ۲۰۱۸ که ۳۷۵ هزار فضا برای نگهداری کودکان خلق شده مجموع سرمایه گذاری تصاعدی دولت به یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار خواهد رسید.

تقریبا همزمان با اعلام این طرح پیشنهادی ان دی پی به وسیله مولکر که در مهد کودکی در اتاوا انجام شده و قبل از پایان گرفتن گفت وگوی مولکر با خبرنگاران، حزب لیبرال با انتشار بیانیه ای به انتقاد از این طرح ان دی پی پرداخت و در بیانیه توضیح داد در عمل رهبران ان دی پی زمانی که دولت اقلیت پل مارتین در سال ۲۰۰۵ یک طرح ملی برای نگهداری کودکان را در دست اجرا داشت با محافظه کاران ائتلاف کرده و سبب سقوط دولت لیبرال و توقف اجرای این طرح ملی شدند.