شهروند- علی شریفیان: پاتریک برازوو ۳۹ ساله بعدازظهر دوشنبه ۱۳ اکتبر به وسیله یک افسر پلیس در پارکی در خیابان ریویرای گاتینو در کبک در یک گشت زنی روتین دستگیر شده است. این افسر پلیس متوجه شده که برازوو که پشت فرمان یک خودروی پارک شده قرار داشته، مست است. پس از معاینات و بازرسی ها معلوم شده که این سناتور برکنار شده پیشین محافظه کار مواد مخدر هم مصرف کرده است. برازوو پس از اینکه شب را در زندانی در هال گذراند، روز سه شنبه در دادگاه حاضر شد. قاضی دادگاه مقرر کرد او باید مدت حداقل دو ماه را در یک مرکز مبارزه با اعتیاد به الکل، مواد مخدر و توان یابی بگذراند تا در روز هشتم دسامبر دوباره وضعیت وی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

پاتریک برازوو متهم به ایجاد مزاحمت ها و تجاوزات جنسی هم بوده و برای این اتهامات قرار است در سال ۲۰۱۵ محاکمه شود.

Brazeau