شهروند- علی شریفیان: پلیس تورنتو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد کوری سیوو ۲۲ ساله را به اتهام دو فقره سرقت و زورگیری دستگیر کرده است. در بیانیه پلیس آمده فرد دستگیر شده در مورد اول روز شنبه یک خانم ۸۹ ساله که به طرف محل سکونت خود در تقاطع اسپاداینا و آکسفورد می رفته را مورد هجوم قرار داده است. کوری سیوو به این زن سالمند حمله کرده، کیف دستی وی را ربوده و سپس زن را بر زمین پرت کرده است. همین فرد در مورد دوم در روز دوشنبه، روز شکرگزاری در تقاطع خیابان رابرت و ساسکس، حدود یک کیلومتری مکان پیشین، به یک زن سالمند ۷۶ ساله حمله کرده و در حالی که سوار دوچرخه بوده کیف دستی او را ربوده است. سیوو بر اثر کشمکش با زن و مقاومت او از دوچرخه اش بر زمین افتاده، اما در نهایت seniorگریخته است. پلیس اما موفق شده او را روز دوشنبه بعدازظهر دستگیر کند.

کوری سیوو روز سه شنبه برای پاسخ به اتهامات خود در دادگاه حاضر شده است. پلیس به افراد سالمند توصیه کرده بهنگام گردش و یا در بیرون از خانه و مکان های کم رفت و آمد مواظب اطراف خود باشند و تا آنجا که ممکن است به تنهایی قدم نزنند.