شهروند- علی شریفیان: بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن هفته پیش منتشر شده، اکثریت قابل توجه کانادایی ها (۸۴ درصد) با پایان دادن به زندگی یا خودکشی با کمک پزشکان موافق هستند.

بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین پشتیبانان این کار مردم نوا اسکوشیا با ۸۹ درصد و کمترین حمایت کنندگان مردم ساسکچوان و مانیتوبا با ۷۹ درصد بوده است. ۸۷ درصد مردم بی سی، ۸۲ درصد مردم آلبرتا، ۸۵ درصد انتاریویی ها و ۸۴ درصد کبکی ها از این امر پشتیبانی می کنند.

در حال حاضر تنها در استان کبک این کار با قانونی که در ماه جون به تصویب مجلس رسید، قانونی است. بیشتر پزشکان کانادا هم با اینگونه مردن و پاسخ مثبت به درخواست کسانی که دچار بیماری های لاعلاج و غیرقابل درمان هستند و به طور مداوم رنج می کشند، موافق هستند.

dyingاین نظرسنجی در حالی انجام و نتایج آن منتشر شده که دادگاه عالی کانادا قرار است هفته آینده به دادخواستی که طرفداران پایان دادن به زندگی به کمک پزشکان ارائه کرده اند، مورد رسیدگی قرار داده و رای خود را درباره آن صادر کند.