علی حسینی رکورد وزنه برداری جوانان آسیا و جهان را ترقی داد. وزنه بردار دسته فوق سنگین تیم مناطق نفت خیز جنوب ضمن کسب عنوان قهرمانی  …


شماره ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر  ۲۰۰۸


 علی حسینی

علی حسینی رکورد وزنه برداری جوانان آسیا و جهان را ترقی داد. وزنه بردار دسته فوق سنگین تیم مناطق نفت خیز جنوب ضمن کسب عنوان قهرمانی رقابتهای جام باشگاههای آسیا، رکوردهای یکضرب، دو ضرب و مجموع جوانان آسیا و جهان را به میزان قابل توجهی ترقی داد.

رقابتهای وزنه برداری دسته فوق سنگین جام باشگاههای آسیا (رده سنی جوانان) در شهر گویانگ کره جنوبی برگزار شد که طی آن سعید علی حسینی از تیم مناطق نفت خیز جنوب ضمن کسب عنوان قهرمانی و ۳ مدال طلای این دسته، حد نصاب های یکضرب، دو ضرب و مجموع جوانان آسیا و جهان را بهبود بخشید. علی حسینی در یکضرب با بالای سر بردن وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی رکورد جوانان آسیا را که با ۱۸۷ کیلوگرم متعلق به حسین رضازاده بود ۱۸ کیلوگرم و رکورد جوانان جهان را که با ۱۹۷ کیلوگرم متعلق به پیسارف از روسیه بود، ۸ کیلوگرم ترقی داد.

وی در دو ضرب نیز با مهار وزنه ۲۴۱ کیلوگرم رکورد جوانان آسیا و جهان را به ترتیب ۱۳ و ۱ کیلوگرم جابجا کرد، رکورد دو ضرب آسیا پیش از این با ۲۲۸ کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده بود و رکورد جوانان جهان نیز با ۲۴۰ کیلوگرم به آرتم اوداچیم از اوکراین اختصاص داشت.

سعید علی حسینی جوان با آتیه اردبیلی با مجموع ۴۴۶ کیلوگرم توانست رکورد جوانان آسیا که با ۴۱۵ کیلوگرم به رضازاده اختصاص داشت، ۳۱ کیلوگرم و رکورد جوانان جهان را که با ۴۳۰ کیلوگرم به آرتم اوداچیم از اوکراین اختصاص داشت، ۱۶ کیلوگرم افزایش دهد.