شهروند علی شریفیان:روی رومانو، نخست وزیر اسبق ساسکچوان و سیاستمدار متشخص کانادا فاش کرده است که در جریان رفراندم مشهور و تاریخی سال ۱۹۹۵ کبک، هئیتی از سیاستمداران این استان به رهبری وی در نظر داشته اند در صورت پیروزی استقلال طلبان کبک، ساسکچوان هم رفراندم مشابهی برگزار و احتمالا از کانادا جدا شود.

رومانو در گفت وگویش با شانتال هبر، از نویسندگان صاحب نام تورنتو استار و همینطور مفسر مشهور سیاسی شبکه سی بی سی این واقعیت تاریخی را برای نخستین بار فاش کرده است.

book

شانتال هبر کتابی(The Morning After: The Quebec Referendum and the Day that Almost Was)درباره رفراندم سال ۱۹۹۵ کبک نوشته و در این کتاب به بررسی تاثیرات جدایی کبک در صورت پیروزی جناح «آری» بر کل کانادا پرداخته است.

این کتاب قرار است روز دوم سپتامبر منتشر شود، اما نسخه هایی از آن برای معرفی، مرور و بررسی برای رسانه ها فرستاده شده است. شانتال هبر این کتاب را با دستیاری ژان لاپیر، نماینده اسبق بلوک کبکوآ و حزب لیبرال نوشته است.

شانتال هبر برای نگارش کتاب خود با حدود ۲۰ چهره مهم سیاست کانادا از جمله ژاک پاریزو، نخست وزیر وقت کبک، ژان کریتین، نخست وزیر وقت کانادا مصاحبه کرده است. استفن هارپر، رهبر و نخست وزیر دولت محافظه کار اما حاضر نشده با شانتال هبر درباره رفراندم کبک گفت وگو کند.

رومانو همچنین گفته است که آنها گزینه های دیگر مثل ادغام با آلبرتا و بی سی و همینطور پیوستن به آمریکا را هم برای ساسکچوان در نظر داشته اند.

بر اساس مروری که مجله هفتگی مک لینز از این کتاب منتشر کرده اکنون فاش شده که هیچکدام از احزاب فدرال برنامه و طرح دقیقی در صورت پیروزی استقلال طلبان کبک نداشته اند.