شهروند ـ کارکنان شهرداری تورنتو در حال از بین بردن پوسترهایی هستند که بر اساس آن از سفیدپوستانی که از اصلاحات سیاسی خسته اند و دلشان می خواهد پدیده مهاجرت متوقف شود خواسته می شود تا به یک جنبش دگرساز راست (Alt-Right) بپیوندند. رواج این گونه نفرت در تورنتو غیرقابل قبول است.

posters-at-stan-wadlow-park

عکس های این پوسترها در فضای مجازی دست به دست می چرخد و بسیاری آن را نژادپرستانه می دانند. بسیاری افراد در توئیتر از مردم خواسته اند تا اگر با این پوسترها مواجه شدند آنها را پاره کنند.