شهروند- یک زن اهل انتاریو به نام شالابا کالیات (Shalaba Kalliath ) که چندی پیش در تایلند توسط ماری سمی گزیده شده بود مدتی بعد از بازگشت به کانادا دوباره دچار علایم مارگزیدگی شد و در بیمارستان گراند ریور (Grand River) در کیتچنر بستری شد.

باغ وحش تورنتو می گوید که در تاریخ هفتم ماه ژوئن، ماه جاری، تلفنی از مرکز سم انتاریو دریافت کرد که به آنها اعلام می کرد این خانم دچار علایم مارگزیدگی است و نیاز فوری به پادزهر دارد.

باغ وحش انتاریو همیشه برای درمان فوری کارمندانش که دچار گزیدگی حیوانات سمی می شوند مقداری پادزهر نگهداری می کند. این پادزهر این بار به کمک خانم شالابا کالیات آمد و جانش را نجات داد. باغ وحش انتاریو از معدود باغ وحش های انتاریو است که پادزهر نگهداری می کند. این باغ وحش شش بطری از این پادزهر را به بیمارستان گراند ریور فرستاد تا در درمان این خانم مورد استفاده قرار بگیرد. پادزهرها معمولا از نیش مارهای سمی گرفته می شود و می تواند در درمان مارگزیدگی مورد استفاده قرار بگیرد.