شهروند علی شریفیان: جمعه هفته گذشته اداره آمار کانادا اعلام کرد در ماه اکتبر با به وجود آمدن ۴۳ هزار فرصت شغلی در بازار کار، نرخ بیکاری به شش و نیم درصد کاهش یافت. این نرخ بیکاری برابر با این نمودار در نوامبر سال ۲۰۰۸ است و نشان می دهد که اقتصاد کشور بهبود و رونقی اساسی و بنیادی پیدا کرده است. از این تعداد فرصت شغلی ایجاد شده حدود ۳۲ هزار شغل در تولیدات صنعتی بوده و خیلی بیشتر از شماری است که کارشناسان بازار کار و اقتصاددانان پیش بینی کرده بوده اند.

اداره آمار در پیوند با انتشار نمودار مشاغل ایجاد شده همچنین اعلام کرد با در نظر گرفتن اینکه در سال گذشته (۲۰۱۳) مجموعا ۱۸۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شد، در سال جاری کسانی که موفق به پیدا کردن کار شده اند، از سال گذشته فراتر رفته است. در این آمارها تاکید شده دوسوم فرصت های شغلی ایجاد شده در دو ماه اخیر، در ماه های سپتامبر و اکتبر بوده است

hiring.

با وجود این آمارهای امیدوارکننده، نرخ بیکاری در میان جوانان، کسانی که بین ۱۵ تا ۲۴ سال دارند افزایش یافته و به دوازده و شش دهم درصد رسیده است. از نظر پراکندگی، انتاریو، مانیتوبا، نوا اسکوشیا و جزیره پرنس ادوارد بیشترین سهم را در اشتغال جویندگان کار داشته و استخدام بیکاران در نیوفاوند لند- لابرادور و نیوبرانزویک کاهش داشته و نرخ بیکاری در این دو استان افزایش داشته است. در استان های دیگر درصد بیکاری تغییر محسوسی نکرده است.