شهروند علی شریفیان: روز پنجشنبه هفته گذشته کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو همراه با مدیران و مقامات رسمی شرکت خودرو سازی Hondaهوندا که مرکز آن در ژاپن قرار دارد، رسما خبر دادند که این شرکت با سرمایه ۸۷۵ میلیون دلار سه مرکز خودروسازی در آلیستون انتاریو علاوه بر مراکزی که اکنون دارند، احداث خواهد کرد.

در مجموع ۴۰۰۰ نفر در این سه مرکز تازه مشغول به کار خواهند شد و در این مراکز عمدتا هرساله حدود ۳۹۰ هزار دستگاه مدل سویک هوندا برای بازار آمریکای شمالی و بویژه ایالات متحده تولید خواهد شد.

جری چنکین، مدیر عامل هوندای کانادا توضیح داد با احداث این سه مرکز، هوندا تاسیسات و مراکز خودروسازی خود در خارج از ژاپن را به وسعت زیادی خواهد رساند.

کاتلین وین هم اعلام کرد دولت در سرمایه گذاری هوندا برای احداث این سه مرکز جدید در انتاریو به میزان ده درصد سرمایه گذاری خواهد کرد.

با این سرمایه گذاری ۸۷۵ میلیون دلاری مجموع سرمایه گذاری هوندا در انتاریو به چهار میلیارد دلار خواهد رسید.

یادآوری اینکه هوندا اولین خودروسازی ژاپن است که در سال ۱۹۸۶ کار و فعالیت صنعتی خود را در کانادا شروع کرده است.