شهروند علی شریفیان: از اول ژانویه سال آینده براساس قوانین جدید دولت انتاریو، کشیدن سیگار و استعمال دخانیات در تاسیسات ورزشی، زمین بازی بچه، رستورانها و تراس بارها ممنوع خواهد شد.

smokingهمزمان فروش سیگار و دخانیات در دانشگاه ها، کالج ها و بارها هم ممنوع می شود. انجمن سرطان کانادایی ها این قوانین تازه را «شجاعانه» خوانده است.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۵ درصد انتاریویی ها سیگاری بوده اند. در سال گذشته شمار سیگاری های استان به ۱۸ و یک دهم درصد کاهش یافته اند. بر مبنای برآوردهای وزارت بهداری انتاریو، هر ساله ۱۳ هزار نفر بر اثر کشیدن سیگار و استعمال دخانیات در این استان جان خود را از دست می دهند. مخارج و هزینه درمان بیماری های ناشی از اعتیاد به سیگار هر ساله به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می رسد و علاوه بر این کشیدن سیگار سالانه ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ضررهای غیر مستقیم اقتصادی مثل کاهش توان و ظرفیت تولید دارد.

بی سی با تنها ۱۴ و نیم درصد معتاد، کمترین اعتیاد به سیگار را در میان استان های کانادا دارد و این امر به خاطر برنامه ها، قوانین و سیاست های سخت گیرانه ای است که در آنجا اعمال می شود.