شهروند : همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در رابطه با پرونده حقوق بشر ایران، نشست و مراسمی در پایتخت کانادا به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور احمد شهید و وزیر خارجه و تعدادی از مدافعان حقوق بشر از جمله دکتر پیام اخوان برگزار شد.

اردشیر زارع زاده مدیر اجرائی مرکز بین المللی حقوق بشر (آی سی اچ آر) از شرکت کنندگان در جلسه وزارت خارجه در روز ۳۰ اکتبر امسال گفت: از طرف وزارت خارجه کانادا تعدادی از فعالین حقوق بشر ایرانی و نیز مقامات دولتی و مجلسی دعوت شده بودند تا در دو جلسه، اولی میزگردی در خود وزارت خارجه به میزبانی وزیر خارجه آقای جان برد (John Baird) و دومی اجتماعی در بعدازظهر همان روز در محل پارلمان با میزبانی آقای دیپک اوبهری (Deepak Obhrai) معاونت پارلمانی وزیر خارجه برگزار شد.

به گفته ی اردشیر، در جلسه اول فعالان حقوق بشر نظرات خود را در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و نقش کانادا و جامعه بین المللی بیان کردند و سپس وزیر خارجه در سخنان خود حمایت خود و کانادا را ابراز داشت. در این جلسه دکتر احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز human-rights-Hحضور داشت.

“در جلسه دوم در محل پارلمان آقای معاون پارلمانی وزیر خارجه از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و از کوشش های دکتر احمد شهید در رابطه با مستند کردن نقض حقوق بشر تقدیر کرد.”

“در جلسه پارلمان، دکتر احمد شهید در خصوص ماموریت خود از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل و وضعیت حقوق بشر در ایران سخنرانی کرد و همچنین گفت خوشبختانه این ماموریت برای یک سال دیگر تمدید شده است.”

اردشیر زارع زاده در مورد دلیل برگزاری این دو جلسه گفت: دولت کانادا از سالها پیش در تنظیم پیش نویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران نقش اصلی را ایفا کرده است و اینک با حضور احمد شهید در پست گزارشگری حقوق بشر ایران، با او نیز همکاری می کند. در حال حاضر تیمی از دیپلمات های وزارت خارجه در بخش ایران تیم حقوق بشر ایران را تشکیل داده اند و این موضوع اهمیت ویژه ای برای دولت کانادا پیدا کرده است. ضمن آنکه آنها مایل به آگاهی از دیدگاه های فعالان ایرانی نیز هستند.