شهروند شریفیان: روز شنبه ۱۵ نوامبر انتخابات شهری در بریتیش کلمبیا برای انتخاب اعضای شورای شهرهای و همینطور شهرداران شهرهای مختلف بی سی و از جمله ونکوور برگزار شد. در جریان انتخاب شهردار ونکوور با اینکه نظرسنجی ها حاکی بر این بود که گریگور رابرتسون، کسی که دو دوره شهردار ونکوور بوده در مقابل رقیب اصلی اش با دشواری روبروست، توانست در دو روز آخر مبارزات اتخاباتی وضعیتش را در افکار عمومی بهبود بخشد و در نهایت با به دست آوردن ۴۶ gregor-robertsonدرصد کل آرا برای سومین بار به مقام شهرداری سومین شهر بزرگ کانادا برسد.

کیرک لاپوانت که اصلا روزنامه نگار است و چهره تازه ای در سیاست به شمار می رود توانست ۴۰ درصد آرای مردم را به دست آورد. کاندیدهای « ویژن ونکوور» حزب تحت رهبری رابرتسون هم اکثریت کرسی های شورای شهر را به دست آوردند. رابرتسون که پیش از عهده دار شدن مقام شهرداری ونکوور، نماینده ان دی پی مجلس بی سی بود، نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به این مقام رسید. بار دوم هم در انتخابات ۲۰۱۲ مجددا به پیروزی رسید. مردم کانادا عمدتا رابرتسون را به خاطر المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور به یاد می آورند. مشکل بی خانمانها، مسئله ترافیک و حفظ محیط زیست از جمله مسائلی است که رابرتسون وعده داد به آنها رسیدگی کند.